Prenosimo vam u celosti obaveštenje Uprave carina Republike Srbije o kontroli uverenja o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju (SRB):

Tekst obaveštenja


Izvor: sajt Uprave carina