Potpredsednica
Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof.
dr Zorana Mihajlović, rekla je danas da će novi zakon o upisima u
katastar biti usvojen u prvom tromesečju naredne godine, što će
omogućiti da se procedura upisa imovine sprovede na jednom mestu, za
svega nekoliko dana.

Ona je naglasila da će novi zakon o
upisima u katastar omogućiti da se upis imovine u zemljišne knjige obavi
na jednom mestu, kod javnog beležnika, umesto odlaska na šest različitih
mesta. „Srbija je sada na 57. mestu na Duing biznis listi po
efikasnosti katastra i očekujemo da usvajanjem ovog zakona napredujemo za
najmanje dvadesetak pozicija”, rekla je Mihajlovićeva na petoj godišnjoj
konferenciji AmChama ”Peto prolazno vreme: reforme u petoj brzini”.

Govoreći o reformama planiranim u
narednom periodu, Mihajlovićeva je rekla da se kroz Radnu grupu za
unapređenje rejtinga Srbije na Duing biznis listi pripremaju i promene u
Zakonu o stečaju, Zakonu o privrednim društvima, ukidanje pečata,
unapređenje prostornih planova, a već se radi na ukidanju određenih taksi.
„To su ključni zakoni koje planiramo da donesemo u prvom kvartalu kako
bi mogli što pre da budu primenjeni”, rekla je Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade istakla je da je za
uspeh reformi veoma važno da javnost bude prisutna u svakoj fazi
donošenja zakona jer je ”široki konsenzus važan ne samo da bi se neki
zakon usvojio, nego da bi se on i primenio”. 

Na komentar predsednika Upravnog odbora
AmChama Zorana Petrovića da je postala ”specijalista za Duing biznis
listu” i da za ovo rangiranje pre nekoliko godina mnogi u Srbiji nisu
čuli, Mihajlovićeva je rekla da „mnogi nisu možda znali za listu, ali su
znali da imaju problem i da čekaju na građevinsku dozvolu po nekoliko
godina, što upravo Duing biznis lista meri”. „Da bi reforme bile
uspešne, presudni su zajednički rad, javne rasprave i razgovor sa svima u
državi i privredi, jer uvek ima mnogo otpora kad treba menjati sistem”,
dodala je Mihajlovićeva.

Ona je najavila da će u narednom periodu
težište biti na tome da se podzakonski akti pripremaju za usvajanje u
isto vreme sa zakonom, kako ne bi bilo pauze između usvajanja zakona i
početka njegove primene.

Predsednik UO AmChama rekao je da je
Ministarstvo građevinarstva pozitivan primer i po otvorenosti za
sugestije privrede i po sprovođenju javnih rasprava u procesu usvajanja
zakona. „Ono što posebno cenimo kod Ministarstva građevinarstva je da je
svaki zakon prošao javnu raspravu, ali to nije pravilo u drugim
ministarstvima”, rekao je Petrović.

Prema rezultatima istraživanja poslovne
klime i poverenja investitora koje je sprovela Američka privredna komora u
Srbiji (AmCham), efikasnost izdavanja građevinskih dozvola jedna je od
tri najuspešnije reforme u prošloj godini, uz smanjenje budžetskog deficita
i reformu e-Uprave. Po mišljenju članica AmChama, Srbija je po kvalitetu
poslovnog okruženja ocenjena kao najbolja među zemljama regiona koje nisu
članice Evropske unije.

Američka privredna komora u Srbiji ima
više od 200 članova, uključujući američke, međunarodne i domaće
kompanije, koje direktno zapošljavaju više od 100.000 građana Srbije i do
sada su investirale u Srbiju ukupno 14 milijardi evra.

Izvor: sajt Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture