Влада Републике Србије усвојила је на седници у четвртак (11. октобра 2018. године) Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима којим се укида обавеза да грађани који имају возила старија од 15 година обављају технички преглед на сваких шест месеци.

Укидањем ове обавезе, Влада је изашла у сусрет великом броју власника који поседују старија возила. Такође, овим законским решењем укида се такозвани нулти технички преглед за новопроизведена возила, преноси званични сајт Владе.

Власницима ових возила омогућава се прва регистрација возила без подношења доказа о техничкој исправности и први редован технички преглед одлаже се најкасније до истека рока од две године од прве регистрације. Изменама закона пооштрене су и казне за прекорачење брзине ван насељеног места.


Извор: сајт Екапија