Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je uvedena krajem 2013. godine, biće ukinuta 1. januara 2020. godine, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Đorđević je izjavio da će od Nove godine sistem zapošljavanja u javnom sektoru biti „drugačije organizovan“, kao i da će u nekim sektorima biti potrebno više finansijskih sredstava za zaposlene.

Novi sistem kontrole zapošljavanja u javnom sektoru bio je tema nedavnog sastanka predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Međunarodnog monetarnog fonda, a koji bi mogao da se primenjuje nakon prestanka važenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015, 81/2016 – odluka US i 95/2018).

Taj sistem podrazumeva da nijedna javna institucija neće moći da primi nove radnike ukoliko kadrovskim planom za tekuću godinu to nije predviđeno i ako za njih nije obezbeđen novac iz budžeta.

Prijem novih radnika u državne institucije tako će biti pod kontrolom, drugim rečima, ako je jedna institucija definisala da joj treba 10 radnika, jedanaestog neće moći da zaposli. Novi sistem kontrole zapošljavanja trebalo bi da bude konkretizovan do jeseni.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija