Влада Републике Србије усвојила је на седници od 24.5.2018. године, Предлог закона о
изменама и допунама Закона о привредним друштвима
, којим се укида
обавезна употреба печата у пословању привреде и отклања још један
непотребан административни терет за правна лица.

Предлогом овог закона прописано је да се привредном друштву не може
увести обавезна употреба печата у пословним писмима и другим
документима.

Почетком примене закона, престају да важе и одредбе које правна лица обавезују на употребу печата и у 12 других закона.

Овом
одлуком Владе Србије отклања се још један непотребан административни
терет за правна лица, што ће значајно утицати на унапређење привредног
амбијента, побољшање позиције Србије на ранг-листи Светске банке о
условима пословања (Doing Business) и што је најважније, на промену
свести код привредника, али и опште слике Србије у свету.

Захваљујући
овој одлуци почеће нова ера пословања привредних друштава у Србији,
која ће омогућити да, са претходно донетим Законом о еПословању и
пратећим подзаконским актима, правна лица постепено пређу на електронско
пословање користећи електронска документа и потписе, електронску
размену података, као и електронски архивирана документа.

Израда
и употреба печата наметала је сувишну администрацију, утрошак времена,
отежавала пословање и представљала додатно финансијско оптерећење, па се
укидањем обавезе његовог коришћења значајно смањује оптерећење
привреде.

Извор: сајт Владе РС
Наслов: Редакција