Ugovorom o ekstradiciji između Srbije i SAD, o kome bi trebalo da se izjasni Narodna skupštine, ne predviđa izručenje ukoliko je reč o političkom krivičnom delu.

To piše današnja „Politika“, koja je imala uvid u tekst.

Ugovor predviđa da dve zemlje, jedna drugoj mogu da isporučuju svoje državljane za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje godinu dana. Građani dve zemlje, kako se navodi, moći će da budu isporučivani i za pokušaj krivičnih dela, odnosno udruživanje radi izvršenjea krivičnog dela koji podleže izručenju.

List ukazuje da je, odmah po ulasku u parlament, tekst ugovora podelio i poslanike i javnost. Među poslanicima se razvila polemika da li će na osnovu ovog dokumenta, na primer, Americi moći da budu isporučeni osumnjičeni za ubistvo braće Bitići, ili Goran Radisavljević Guri, ili odgovorni za paljenje američke ambasade.

Dobro obavešten sagovornik „Politike“ iz pravosuđa, međutim, sumnja u ovakvu mogućnost i kaže da je poenta ugovora u tome da se Americi može izručiti bilo ko za koga je ona nadležna.

„Zašto bi Srbija izručivala Radosavljevića? Ako je nešto i učinio uradio je tao na teritoriji naše zemlje i postupak protiv njega vodio bi mu se pred domaćim pravosuđem. Zašto bi izručivali i nekog ko je napao diplomatsko predstavništvo kada možemo da mu sudimo ovde? Na primer, ako neko napadne Amerikanca u Beogradu sudiće mu se u Srbiji. Ne bi ga Amerikanci ni tražilil. Poenta je da se Americi izruči onaj za koga ona jeste nadležna. Na primer, ako neko opljačka banku u Americi i pobegne u Srbiju“, objašnjava on.

U Ministarstvu pravde navode da će ovaj ugovor kojim se predviđa izručenje državljana bez obzira ba nacionalnost delovati retroaktivno u odnosu na sva krivična dela koja su u njemu pobrojana sa jednim izuzetkom.

Naima član 21. precizira da će izvršni organi zamoljene države imati diskreciono pravo da odbije izručenje za krivično delo izvršeno pre 1. januara 2005. godine.

To bi u praksi trebalo da znači da SAD ili Srbija, po sopstvenoj proceni, mogu da odluče da li će tražena osoba biti izručena ili ne, čak i ako su ispunjeni svi uslovi za ekstradiciju, a koje utvrđuje sud.

U Ministarstvu naglašavaju da je novim ugovorom o izručenju zagarantovano načelo „non bis in idem“, to jest da niko ne može da bude osuđen ili da se protiv njega vodi postupak za isto krivično delo.

Osim što propisuje za koja dela sve građani Srbije, odnosno Amerike mogu da budu isporučeni, ugovor predviđa i mogućnost da se odbije izručenje ako se ono traži zbog dela za koje je zaprećena smrtna kazna, piše „Politika“.

Izvor: sajt B92 i Politika
Naslov: Redakcija