Udruženje potrošača Efektiva izdalo jeuputstva za sve putnike iz Srbije u cilju zaštite njihovih prava u slučaju otkazanog putovanja, uz napomenu da sami ne otkazuju putovanja turističkim agencijama, već da sačekaju da to urade one.

Efektiva je ukazala da je za dalji postupak važno da li je putnik otkazao putovanje ili je to uradila agencija, jer prava potrošača u tim slučajevima nisu ista.

U slučaju da putnik otkazuje putovanje, tada se primenjuju odredbe člana 99. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon – dalje: ZZP)prema kojima agencija ima pravo da zadrži manji deo uplaćenog novca, a kada agencija otkazuje putovanje primenjuje se član 106. ZZP i tada putnik ima pravo na povraćaj uplaćenog novca u punom iznosu.

Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 63/2020) predviđa mogućnost povraćaja novca za otkazana putovanja zbog epidemije od 2022. godine, a iz Efektive su poručili da Uredba nema snagu Zakona i da prema odredbama ZZP „povraćaj novca mora da se realizuje u kratkom roku nakon otkaza putovanja“.

„Tokom pisane komunikacije sa agencijom, putnik treba da zatraži dokaz o uplati sredstava hotelu i avio kompaniji, dok u isto vreme može i kod samog hotela i avio prevoznika da proveri da li je agencija vršila rezervaciju ili uplatu na njegovo ime“, navodi se u uputstvima Efektive.

Turisti su upozoreni i da postoji mogućnost da agencija bankrotira i tada se naplata potraživanja prebacuje na osiguravajuće kuće, koje su osigurale agencije na iznose do 400.000 evra.

Izvor: sajt Danas
Naslov: Redakcija