Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je
učinila još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg
poslovanja jer računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da
se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis.

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija
Rasim Ljajić i ministar finansija
Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

Objašnjenjem,
koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano
je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili
elektronskom obliku.

Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije
obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku,
niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako
bi se smatrao validnim.

Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

Faktura
koja je izvorno nastala u papirnom obliku, ne mora da sadrži pečat i
potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku
ili digitalizacijom, takođe ne mora biti potpisana elektronskim
potpisom.

Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je tim povodom
da se primenom ovog propisa eliminišu veliki nepotrebni troškovi i
olakšava poslovanje, naglasivši da ušteda novca, papira i vremena znači
brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim
standardima.
 

Izvor: sajt Vlade RS