Влада Републике Србије саопштила је данас да је
учинила још један корак у правцу ефикаснијег, рационалнијег и јефтинијег
пословања јер рачуноводствене исправе, укључујући фактуре, не морају да
се штампају, нити да садрже печат и потпис.

Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић и министар финансија
Душан Вујовић потписали су данас Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа.

Објашњењем,
које ће бити достављено надлежним органима и институцијама, дефинисано
је да правна лица и предузетници могу издавати фактуре у папирном или
електронском облику.

Кључно појашњење односи се на то да није
обавезно штампање фактуре која је изворно настала у електронском облику,
нити да се на евентуално одштампан документ ставља отисак печата како
би се сматрао валидним.

Електронска фактура је валидна у електронском облику, без потписа и печата, не мора да се штампа и не мора да се шаље поштом.

Фактура
која је изворно настала у папирном облику, не мора да садржи печат и
потпис одговорног лица. Фактура која је настала у електронском облику
или дигитализацијом, такође не мора бити потписана електронским
потписом.

Председница Владе Ана Брнабић изјавила је тим поводом
да се применом овог прописа елиминишу велики непотребни трошкови и
олакшава пословање, нагласивши да уштеда новца, папира и времена значи
брже, ефикасније и рационалније пословање, у складу са савременим
стандардима.
 

Извор: сајт Владе РС