Vlada Srbije je dopunom uredbe o paušalnom oporezivavanju obveznika poreza na prihode od samostalnih delatnosti ublažila uslove za oporezivanje advokata.

Prema novim propisima advokatima se paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje u visini paušalnog prihoda koji im je utvrđen za 2014. godinu.

Za advokate koji započinju obavljanje delatnosti u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda advokata koji radi pod istim ili sličnim uslovima.

Vlada je pre mesec dana promenila uredbe o bližim uslovima i kriterijumima za paušalno oporezivanje samostalnih delatnika, a među njima i advokata kojima je povećan porez jer je propisano da polazna osnovica za obračun poreza, koja je iznosila 120 odsto od prosečne zarade, može biti uvećana i za više od 10 odsto.

Prema toj uredbi advokati su bili svrstani u petu grupu, zajedno sa lekarima, stomatolozima, apotekarima, veterinarima, profesorima, prevodiocima, inženjerima i arhitektama.

Dopunjenom uredbom, koju je Vlada Srbije juče usvojila, formirana je nova, šesta grupa paušalaca u kojoj su samo advokati.

Advokati su pre tri godine zbog povećanog poreza bili u štrajku tri meseca koji je okončan kad su oslobođeni većih nameta i od tada nisu dobijali nova poreska rešenja.

Izvor: sajt N1