Влада Србије је допуном уредбе о паушалном опорезивавању обвезника пореза на приходе од самосталних делатности ублажила услове за опорезивање адвоката.

Према новим прописима адвокатима се паушални приход за утврђивање пореске обавезе за 2015, 2016. и 2017. годину утврђује у висини паушалног прихода који им је утврђен за 2014. годину.

За адвокате који започињу обављање делатности у 2015, 2016. или 2017. години, паушални приход утврђује се у висини прихода адвоката који ради под истим или сличним условима.

Влада је пре месец дана променила уредбе о ближим условима и критеријумима за паушално опорезивање самосталних делатника, а међу њима и адвоката којима је повећан порез јер је прописано да полазна основица за обрачун пореза, која је износила 120 одсто од просечне зараде, може бити увећана и за више од 10 одсто.

Према тој уредби адвокати су били сврстани у пету групу, заједно са лекарима, стоматолозима, апотекарима, ветеринарима, професорима, преводиоцима, инжењерима и архитектама.

Допуњеном уредбом, коју је Влада Србије јуче усвојила, формирана је нова, шеста група паушалаца у којој су само адвокати.

Адвокати су пре три године због повећаног пореза били у штрајку три месеца који је окончан кад су ослобођени већих намета и од тада нису добијали нова пореска решења.

Извор: сајт Н1