U toku je „Nedelja medijacije“, čiji je cilj da se prikažu prednosti vansudskog rešavanja sporova, uz posredovanje. Organizuje se u okviru projekta Evropske unije „Unapređenje efikasnosti pravosuđa.

Dogovor kuću gradi, u slučaju pravosuđa rasterećuje pretrpane police. Drugi osnovni sud, jedan je od retkih koji ima službu za informisanje i upućivanje na rešavanje spora van suda. Brže je, jeftinije – u nekim slučajevima poželjnije. 

„Izmene odluke o visini izdržavanja npr, gde se strane jednostavno sastanu, čuju. Slučajeve podele imovine među srodnicima, između bračnih supružnika nakon razvoda, što je veoma pogodno da bude rešeno putem medijacije, jer obe strane najbolje znaju šta su njihovi interesi“, kaže Nebojša Đuričić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Broj medijacijom rešenih sporova, ipak, daleko je od željenog. Prošle godine, tek 260 – jer, iako zakon to predviđa, sudije ne predlažu posrednika. Na saradnju ih, odnedavno, upućuje uputstvo Ministarstva, Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva.

„To bi se činilo putem zaključivanja protokola o saradnji sa spoljnim institucijama putem rešavanja postupaka na alternativni način u ranim fazama postupaka i putem približavanja spiskova medijatora stankama sa područja pojedinačnih sudova“, kaže Ivana Ninčić iz Ministarstva pravde.

Iskustvo prenosi Italija – zemlja sa čak 200 hiljada medijacija godišnje

„Italijanski model zasnovan je na obaveznim prvim sastancima sa stranama, pre odlaska na sud. I na tim sastancima odlučuju da li će nastaviti sa medijacijom. To je dobar balans između obavezne i dobrovoljne medijacije koji je veoma uspešan u Italiji“, kaže Leonardo Durso, stručnjak za ARS.

I u Italiji, i u Srbiji – posrednik, kao treća strana, je nezavistan i nepristrasan. I, ne nužno, pravnik. Trenutno ih je oko 560.

„Lice koje ima VSS, tj. fakultet koje je pohađalo osnovnu obuku u trajanju od pet radnih dana od strane akreditovanih intitucija i Ministarstva pravde i koje se prijavilo u registar može da sprovodi medijacije“, kaže Ivana  Ninčić.

Partner Srbiji u uvođenju medijacije je EU.

„U okviru projekta sarađujemo sa srpskim institucijama, na unapređenju pravnog okvira i primeni medijacije, u skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23. Napredak u toj oblasti, važan je za efikasnost pravosuđa i građane. Takođe je korak napred na putu ka članstvu u Uniji“, navodi Leonardo Durso.

Zakon koji reguliše tu oblast u Srbiji se primenjuje od 2015. godine. Posredovanjem je moguće rešiti parnične, porodične, privredne, radne, potrošačke sporove. Proces medijacije u Srbiji u proseku traje od jednog do tri meseca, znatno kraće nego bilo koje rešenje na sudu.

 

Izvor: sajt RTS-a