У току је „Недеља медијације“, чији је циљ да се прикажу предности вансудског решавања спорова, уз посредовање. Организује се у оквиру пројекта Европске уније „Унапређење ефикасности правосуђа.

Договор кућу гради, у случају правосуђа растерећује претрпане полице. Други основни суд, један је од ретких који има службу за информисање и упућивање на решавање спора ван суда. Брже је, јефтиније – у неким случајевима пожељније. 

„Измене одлуке о висини издржавања нпр, где се стране једноставно састану, чују. Случајеве поделе имовине међу сродницима, између брачних супружника након развода, што је веома погодно да буде решено путем медијације, јер обе стране најбоље знају шта су њихови интереси“, каже Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду.

Број медијацијом решених спорова, ипак, далеко је од жељеног. Прошле године, тек 260 – јер, иако закон то предвиђа, судије не предлажу посредника. На сарадњу их, однедавно, упућује упутство Министарства, Врховног касационог суда и Високог савета судства.

„То би се чинило путем закључивања протокола о сарадњи са спољним институцијама путем решавања поступака на алтернативни начин у раним фазама поступака и путем приближавања спискова медијатора станкама са подручја појединачних судова“, каже Ивана Нинчић из Министарства правде.

Искуство преноси Италија – земља са чак 200 хиљада медијација годишње

„Италијански модел заснован је на обавезним првим састанцима са странама, пре одласка на суд. И на тим састанцима одлучују да ли ће наставити са медијацијом. То је добар баланс између обавезне и добровољне медијације који је веома успешан у Италији“, каже Леонардо Дурсо, стручњак за АРС.

И у Италији, и у Србији – посредник, као трећа страна, је независтан и непристрасан. И, не нужно, правник. Тренутно их је око 560.

„Лице које има ВСС, тј. факултет које је похађало основну обуку у трајању од пет радних дана од стране акредитованих интитуција и Министарства правде и које се пријавило у регистар може да спроводи медијације“, каже Ивана  Нинчић.

Партнер Србији у увођењу медијације је ЕУ.

„У оквиру пројекта сарађујемо са српским институцијама, на унапређењу правног оквира и примени медијације, у складу са Акционим планом за поглавље 23. Напредак у тој области, важан је за ефикасност правосуђа и грађане. Такође је корак напред на путу ка чланству у Унији“, наводи Леонардо Дурсо.

Закон који регулише ту област у Србији се примењује од 2015. године. Посредовањем је могуће решити парничне, породичне, привредне, радне, потрошачке спорове. Процес медијације у Србији у просеку траје од једног до три месеца, знатно краће него било које решење на суду.

 

Извор: сајт РТС-а