Казне за неодазивање на скрининг прегледе, укључивање предузетника у здравствени систем, као и прецизно дефинисане здравствене услуге које ћемо добијати за новац који одвајамо за осигурање, само су неки новитети које можемо очекивати усвајањем новог Закона о здравственом осигурању.

Текст закона је у фази нацрта, што значи да прво треба да буде усвојен на Влади Србије, па да потом уђе и у скупштинску процедуру. У Министарству здравља очекује да ће до половине године он бити усвојен, када ће већи део новина и почети да се примењује, док ће за неке ставке бити потребно усвајање подзаконских аката, што ће њихову примену одложити до почетка 2018. године.

Шта ће се све променити и да ли ће то за грађане Србије бити бољитак, за „Блиц“ открива помоћница министра здравља Слађана Ђукић.

Нема више враћања по упут у дом здравља 

Дат је предлог да убудуће лекари специјалисте непосредно могу да упуте пацијенте на стационарно лечење. То значи да они уколико морају да остану у болници на лечењу, не морају да се враћају код свог изабраног лекара у дом здравља по упут, већ директно лекар специјалиста може да их упути.

Дуже боловање од изабраног лекара

Дата је могућност да убудуће изабрани лекар у дому здравља може да утврди дужину боловања до 60 дана, уместо досадашњих 30. Међутим, ништа није мењано када је реч о томе ко ће то боловање исплаћивати. И даље ће првих 30 дана плаћати послодавац, а од 31. дана боловање ће исплаћивати РФЗО.

Јавно-приватно партнерство

По први пут у закон је увршћено јавно-приватно партнерство. То би практично значило да неки предузетник може да склопи уговор са РФЗО на, рецимо, 20 година да обавља здравствену делатност у некој болници. Он би, тако, био у обавези да среди тај део болнице и набави сву потребну апаратуру за одређену грану медицине којом би се бавио. Пацијенти би се ту лечили о трошку основног здравственог осигурања, предузетнику би РФЗО то плаћао, а болница би била савремано опремљена, тако да би сви били на добитку. По истеку уговора, све уложено остаје болници.

Незванично сазнајемо, овакво партнерство у здравству могло би да заживи када је радиологија у питању.

РФЗО је до сада закључивао уговоре само са приватним здравственим установама.

Реконструкција дојки 

Права који грађани имају на терет здравственог осигурања су проширена, па тако оне жене које су оперисане од карцинома дојке и код којих је урађена мастектомија, одстрањење једне или обе дојке, имаће могућност да о трошку осигурања ураде корекцију или реконструкцију.

То раније није био случај, а ово право је увршћено након иницијативе Удружења жена које су оперисане од рака дојке.

Неоверена књижица и лечење 

По садашњем закону сви који немају оверену здравствену књижицу имају право само на хитну медицинску помоћ. Нацртом закона о осигурању ова могућност је проширена, па ће лечење без оверене књижице бити проширено на палијативно збрињавање, на обавезну вакцинацију и имунизацију, као и на скриниг прегледе.

Доплата за бољу рехабилитацију, лек или услугу 

Дата је могућност да грађани који желе бољу и квалитетнију медицинску рехабилитацију, лекове, медицинска средства и здравствене услуге то могу и да доплате, уколико имају споствена средстава.

Примера ради, уколико је пацијенту потребно неко помагало на терет осигурања, РФЗО може да му изда механичка колица. То помагало ће свакако вршити функцију, али ако лекар сматра да му требају боља колица, предложено је да се том таквом лицу исплати новчани износ у висини колица која би добио на терет осигурања, а онда он сам доплати за боље помагало.

Пакет здравствених услуга 

Новим законом покушано је да се дефинише пакет здравствених услуга. Тако ће грађани знати које услуге и у ком обиму ће моћи да добију у здравственим установама, за новац који сваког месеца уплаћују за здравствено осигурање.

Према нацрту Закона о здравственом осигурању, у Србији ће први пут бити дефинисан пакет здравствених услуга које ће грађани добијати из обавезног здравственог осигурања.

Тај пакет подразумева мере превенције и раног откривања болести, прегледе и лечења у случају планирања породице, трудноће, порођаја, као и 12 месеци након порођаја. У пакет услуга увршћени су прегледи и лечење у случају болести и повреде, па прегледи и лечења болести уста и зуба. У пакет ће бити укључени и лекови, медицинска рехабилитација, као и медицинска средства.

Међутим, тачан опис које ће све услуге грађани добити, њихов ценовник, као и у ком обиму ће је користити о трошку обавезног здравственог осигурања, ближе ће бити дефинисано подзаконским актом, који ће се донети на основу овог закона.

Казне уколико се не одазовемо на преглед 

Предложена је мера како би се омасовило одазивање на циљане превентивне прегледе на скрининге. Грађани ће имати могућност да се три пута не одазову на превентивни преглед. Уколико они не оправдају изостанак са прегледа, предложено је да губе право да се лече на терет здравственог осигурања уколико оболе од те врсте болести.

У Министарству здравља кажу да није акценат на кажњавању грађана, већ је апел да се код људи развије свест о значају тих превентивних прегледа. Нека од оправдања могу бити да су грађани службено одсутни, на годишњем одмору… Систем позивања је то детаљно регулисао – предвиђено је лично позивање, односно позив се уручује на кућној адреси.

Боловање 100 одсто

Родитељи деце оболеле од најтежих болести имаће право да буду на боловању док им деца не напуне 18 година. Оно што је најбитније, за све то време примаће 100 одсто зараде. Ово је била иницијатива НУРДОР-а, која је прихваћена.

То право им, међутим, неће бити апсолутно загарантовано, већ ће морати да се обнавља. Тачније, родитељи када отворе боловање, то право ће да се оцењује на сваких шест месеци. У случају оздрављења детета, родитељ наставља да ради.

Током лечења деце оболеле од рака, родитељи у Србији сада имају право на боловање од само четири месеца. Лечење болесне деце, односно неких малигних обољења некада траје и до две године, тако да родитељи морају да се сналазе на разне начине.

Ова законска могућност, односно боловање од само четири месеца је недовољна, јер је на тај начин родитељима ускраћено да буду уз своју тешко болесну децу док се не заврши комплетно лечење.

Дијагностика у иностранству 

Још једна новина која се тиче лечења деце и одрслих јесте предлог у нацрту закона да се дијагностичке процедуре могу радити о трошку осигурања у иностранству, када у Србији то није могуће.

Грађани ће имати могућност да на терет средстава осигурања буду упућени у иностранство ради дијагностике, а не само ради лечења, као што је до сада то било предвиђено.

На овај корак челници су се одлучили јер има доста захтева који су упућени буџетском фонду и управо се односе на дијагностику коју није могуће урадити код нас, а став је да лечење у иностранству није могуће без дијагностике.

Плаћен превоз до болнице

Проширена су права на накнаду трошкова превоза. Они пацијенти којима је до прве здрасвствене установе потребно више од 50 километара, убудуће ће имати плаћен превоз. То право ће моћи да остваре уколико су прешли 50 километара да би дошли до лекара, односно ова новина искључиво је везана за километражу коју пацијент мора да пређе да би се лечио, што је загарантовано право свакога од нас.

Превоз посмртних остатака

Такође је укључено право на накнаду трошкова превоза посмртних остатака оних људи код којих је извршена експлантација органа ради трансплантаицје у некој од здравственој установи, која се не налази у месту пацијентоовг пребивалишта. Примера ради, тело пацијента који је преминуо у болници у Крагујевца буде допремљено у КЦС да би се урадила експлантација органа како би његови органи били донирани ономе коме су потребни, транспорт посмртних остатака убудуће ће ићи на терет здравственог осигурања.

Нови облици осигурања

Нацртом Закона о здравственом осигурању предвиђени су нови основи осигурања. По важећем систему велики број грађана је обихваћено обавезним здравственим осигурањем. Нацртом предвиђа још два основа по којима грађани могу да буду осигурани, а то је уколико се баве јавним бележништвом, односно да буду осигурани као јавни бележници и по основу за лица којима је утврђен статус борца.

Мали је број грађана који не могу да се удену у постојећи основ, али уколико заиста не могу, а имају утврђен статус борца они могу да добију здравствену књижицу и да уђу у систем обавезног здравственог осигурања по том основу.

Извор: сајт Блица