Ministarstvo finansija Republike Srbije izašlo sa novim izmenama zakona o porezu na dohodak građana

Porez na dohodak građana, po svoj prilici, ubuduće će plaćati i seoska domaćinstva koja se bave ugostiteljstvom. Ministarstvo finansija je pripremilo izmene zakona koje regulišu ovaj namet. Među prihodima koji će se ovako oporezovati, prvi put su i primanja od ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.
S druge strane, nameta od deset odsto ubuduće će biti oslobođeni poslodavci ukoliko zaposlenima, novopečenim roditeljima, pomognu uplatom do visine prosečne plate u Srbiji. Solidarna pomoć za slučaj rođenja se, predlaže se, neće oporezovati. Imaju čemu da se raduju i dobitnici u igrama na sreću. Umesto do 11.684 dinara, dobici se neće oporezovati do iznosa od 100.000 dinara.

Zato će ugostitelji među seoskim i objektima domaće radinosti morati da se odreknu dela prihoda.

Jedna od glavnih novina koje nacrt donosi je oporezivanje domaće radinosti i seoskog turizma – objašnjava Jovan Beara, predsednik poslovnog udruženja „Uvra“.

ĐACI NE MORAJU DA PLAĆAJU

Porez se ne plaća na naknade koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje, kao materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad – stoji u Nacrtu zakona o porezu na dohodak građana. Privreda je od države tražila određene povoljnosti za kompanije koje se uključe u dualno obrazovanje. Izuzimanje od poreza na dohodak je bio jedan od predloga.

– To je na neki način udar na domaću radinost. Lično verujem da im je trebalo prvo propisati uslove i standarde u oblasti ugostiteljstva, pa ih tek onda oporezovati.

Poslodavci koji učestvuju u dualnom obrazovanju neće plaćati porez na dohodak na davanja za učenike. To će biti dodatan motiv za velike firme da se uključe u dualno obrazovanje. Za male firme je to i dalje veliki trošak. I ovog puta se set važnih zakona donosi bez prave javne rasprave. Stručna javnost ima tek nedelju dana da ih protumači i iznese svoje sugestije.

Ugostiteljski objekat domaće radinosti i seoskog turizma su kuće, apartmani i sobe, a oporezuju se njihovi prihodi od smeštaja. Osnova za oporezivanje će biti pet odsto mesečne prosečne plate u Srbiji (u prethodnoj godini), koja se množi sa brojem pojedinačnih ležajeva, kamp parcela i sa odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

REKREACIJA

POSLODAVCI će biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade na izdatke koje imaju u želji da zaposlenima omoguće rekreaciju na radnom mestu. U to spadaju izdaci za izgradnju i nabavku opreme, naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih i organizovanje sportskih događaja. Uslov je da se sve organizuje sa ciljem poboljšanja zdravlja zaposlenih i izgradnje boljih međuljudskih odnosa.

Izvor: sajt Večernjih novosti
Naslov: Redakcija