Obaveštavamo sve učesnike u postupcima javnih nabavki, da je od danas, 1. jula 2020. godine, u primeni novi Portal javnih nabavki, čiji je rad usklađen sa odredbama novog ZJN.

Svi postupci javnih nabavki koje naručioci pokreću nakon 1. jula 2020. godine, u skladu sa odredbama novog ZJN, sprovode se na novom Portalu. S druge strane, dokumentacija u vezi sa postupcima javnih nabavki koji su započeti pre dana stupanja na snagu novog ZJN,  objavljuje se na starom Portalu.

Internet adresa novog Portala je: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Napominjemo da podaci uneti  na DEMO platformu novog Portala, koja je bila dostupna korisnicima Portala od 16.6.2020. godine, neće biti preneti na platformu novog Portala.

Kancelarija za javne nabavke i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, donele su Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki, koje je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije i na internet stranice Kancelarije za javne nabavke.

Takođe, u cilju lakšeg korišćenja novog Portala, molimo sve učesnike u postupcima javnih nabavki da se pre početka rada na novom Portalu upoznaju sa sadržinom uputstava za korisnike Portala javnih nabavki, koja se nalaze na samoj platformi.

Uputstvima za korisnike Portala javnih nabavki se pristupa klikom na ikonu sa znakom pitanja, koja se nalazi u gornjem desnom uglu platforme.

Izvor: internet stranica Kancelarije za javne nabavke