Svi osuđeni kojima bude izrečena kazna zatvora do godinu dana, uskoro će imati zakonsku mogućnost da kaznu izdržavaju u prostorijama u kojima stanuju. Da li će im ovakva mogućnost biti odobrena odlučivaće sudija za izvršenje krivičnih sankcija i to tek pošto pribavi mišljenje javnog tužioca.

Kako je za „Politiku” rečeno u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, predlogom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima, osim ove mogućnosti, predviđeno je i da osuđenici iz humanih razloga mogu da budu pušteni iz zatvora pre isteka kazne. Odluku će i o ovome donositi sudija za izvršenje krivičnih sankcija.

U upravi navode da su pomenutim izmenama proširene nadležnosti sudijama za izvršenje krivičnih sankcija koji su u pravni sistem Srbije uvedeni 2014. godine, a u cilju usaglašavanja mera koje su predviđene Akcionim planom za poglavlje 23.

– Sudije za izvršenje će na molbu osuđenog donositi odluke o tome da se izrečena  kazna zatvora od jedne godine izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor) posle pravosnažnosti presude do stupanja na izvršenje kazne zatvora. To znači da nakon pravosnažnosti presude do stupanja na izvršenje kazne zatvora, osuđeni može da podnese molbu da izrečenu kaznu zatvora do jedne godine izdržava u prostorijama u kojima stanuje. O molbi odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija suda koji je doneo prvostepenu presudu, odnosno ukoliko je presudu doneo osnovni sud, odluku donosi sudija za izvršenje neposredno višeg suda. Sudija će pre donošenja odluke pribaviti mišljenje javnog tužioca, ali i odlučiti da li se kazna izdržava uz primenu mere elektronskog nadzora ili bez ove mere – otkrivaju u upravi.

U skladu sa preporukama Evropskog komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, navode naši sagovornici, nadležnost sudije za izvršenje krivičnih sankcija proširuje se i na odlučivanje o prevremenom otpustu osuđene osobe, i to iz humanih razloga.

– Sudija po predlogu upravnika zavoda može prevremeno da otpusti osuđenog sa izdržavanja kazne najviše 12 meseci do isteka kazne, ali pod uslovom da je izdržao jednu polovinu zatvorske kazne i to zbog teške bolesti, invaliditeta ili starosti. Uz predlog upravnika, sudiji za izvršenje dostavlja se zdravstvena dokumentacija osuđenog – navode u upravi.

U postupku donošenja odluke, sudija može da odredi veštačenje radi utvrđivanja zdravstvenog stanja optuženog.

– Osuđenik koji je prevremeno otpušten sa izdržavanja kazne zatvora zbog teške bolesti ili invaliditeta, dužan je da na svakih 60 dana dostavlja sudiji za izvršenje izveštaj lekara o svom zdravstvenom stanju – objašnjavaju u upravi.

U slučaju da se utvrdi da nisu postojali ili su prestali razlozi zbog kojih je osuđenik prevremeno otpušten sa izdržavanja kazne, sudija za izvršenje može da opozove odluku koju je doneo.

– Po predlogu upravnika, sudija može da odobri da osuđeni koji je raspoređen u poluotvoreno ili otvoreno odeljenje zavoda obavlja poslove na radnom mestu van zavoda, ako za to postoje uslovi i ako krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa tim poslovima. U postupku upućivanja osuđenog na rad van zavoda, zavod sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima. Ako osuđeni zloupotrebljava pravo na rad van zavoda ili ako poslodavac raskine ugovor o radu, sudija može da opozove ranije donetu odluku – navode u upravi.

Praksa u Evropskoj uniji

U zemljama članicama Evropske unije, naglašavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, postoji niz mera kojima se omogućavaju alternativni oblici izvršenja kazne zatvora pod određenim uslovima.

– Oni se odnose na dužinu propisane kazne zatvora i postupak donošenja odluke, koji podrazumeva pribavljanje mišljenja nadležnog tužioca i ostvarivanje svrhe kažnjavanja izvršenjem kazne zatvora na ovaj način – kažu u upravi.

Izvor: sajt Politika
Naslov: Redakcija