U vezi sa primenom spornog člana
67. Zakona o turizmu,Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je mišljenja da registracija, isticanje i oglašavanje
poslovnog imena kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga, može da
sadrži reči koje ukazuju samo na jednu vrstu ugostiteljskog objekta koja
upućuje na pretežnu delatnost koja se u tom objektu i pruža.

U nastavku pogledajte zvanično mišljenje Ministarstva:

Mišljenje o primeni čl. 67. st. 4. Zakona o turizmu


U odredbi
Zakona o turizmu koja definiše buduća pravila o određivanju naziva firmi
došlo je do tehničke greške u redakturi koja će biti otklonjena, tako da
će imena svojih objekata morati da menjaju samo oni ugostitelji u čijem se
nazivu nalazi više od jedne delatnosti, izjavio je savetnik ministra
trgovine, turizma i telekomunikacija Aleksandar Denda.

Tehnička greška će, kako je
najavio, biti otklonjena Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za
obavljanje ugostiteljske delatnosti koji stupa na snagu 14. aprila i niko
od ugostitelja zbog toga neće snositi štetu i dodatne troškove.

„U završnoj redakturi zakona,
posle glasanja u Skupštini, napravljena je tehnička greška i u članu 67.
umesto objašnjenja da poslovno ime ili firma ne mogu da sadrže reči koje
ukazuju na ugostiteljski objekat, izostavljeno je „više od jedne vrste“,
što je dovelo u zabludu vlasnike objekata“, objasnio je Denda.

Obzirom da je za sprovođenje
zakona predviđeno donošenje pravilnika koji bliže određuje primenu
zakona, u proceduri je, ističe on, Pravilnik o minimalnim tehničkim
uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti kojim će se prevazići
neodređenost spornog člana 67. Zakona o turizmu.

Denda precizira da postojeći i
novi vlasnici ugostiteljskih objekata neće moći da koriste više naziva
delatnosti, npr. kafe picerija, kafe restoran i druge kombinacije
različitih vrsta.

„Moraće da izaberu jednu od
pretežnih delatnosti i da je usklade sa Pravilnikom o minimalnim
tehničkim uslovima za obavljanje ugostiteljske delatnosti koji će biti na
snazi od 15. aprila ove godine“, istakao je Denda.

Na taj način se, tvrdi Denda,
sprečava dovođenje u zabludu korisnika, podiže kvalitet svakog od
ugostiteljskih objekata, sprečava manipulacija da se minimalnim
ulaganjima, recimo, u kafe, obavlja i znatno zahtevnija delatnost
restorana i pružaoci usluga dovode u neravnopravni položaj.

U slučaju da imaju više
delatnosti sa propisno opremljenim objektima, potrebno je, objašnjava on,
da svaku od delatnosti posebno registruju sa nazivom koji jasno upućuje
na delatnost.