Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je posebni kolektivni ugovor za više i visoko obrazovanje u izradi i biće uskoro potpisan u dogovoru sindikata obrazovanja i resornog ministarstva, ali tek kada se dobije mišljenje Ministarstva finansija.

Ministarstvo ističe da je, međutim, veoma neumesno da neko traži novac za jubilarne nagrade, uprkos činjenici da je država visokoškolskim ustanovama omogućila da imaju sopstvene prihode.

Takođe, nije ni solidarno da sindikati u visokom obrazovanju traže isto što je omogućeno zaposlenima u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama, jer je činjenica da zaposleni u douniverzitetskom obrazovanju imaju mnogo manje plate i mogućnosti, s jedne strane, a s druge da je DRI ustanovila da mnogi fakulteti i pojedini zaposleni na njima sebi daju plate od više stotina hiljada dinara.

Ministarstvo se zalaže za to i insistira da uskoro bude potpisan posebni kolektivni ugovor, ali mora da bude precizirano ko šta finansira.

To su takođe i neki od razloga zašto je u toku izrada i zakona o finansiranju visokog obrazovanja, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs