UHVAĆENI u krađi struje brojni „kradljivci“ na sudu dokazuju da su i njih pokušali da prevare. I to upravo oni koji ih tuže – distribucije. U brojnim parnicama koje se vode pred sudovima, konačna reč veštaka pokazuje da je vrednost ukradene električne energije, skoro po pravilu, značajno manja od one koju su distribucije htele da naplate.

Beograđanin Petar S. našao se na sudu za krađu struje. „EPS distribucija“ ga tereti da je potrošio energiju za 276.000 dinara. Kada je sud odredio veštačenje stručnjaka elektrotehnike da proceni koliko je struje Petar ukrao, došlo se do cifre od 46.000 dinara. Tek šest puta manje.

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu ne govore o pojedinačnim tužbama, ali potvrđuju da su razlike u procenama ukradene struje – značajne.

– Prvom osnovnom javnom tužilaštvu je podnet veliki broj krivičnih prijava „Elektrodistribucije Beograd“, odnosno sada „EPS Distribucije“ zbog krivičnog dela krađa ili teške krađe – kažu u ovom tužilaštvu. – U predmetnim krivičnim prijavama navedeni su iznosi odnosno količina neovlašćene potrošnje električne energije obračunata prema čl. 54 Uredbe o opštim uslovima za isporuku električne energije. Međutim u predmetima u kojima je naređeno veštačenje utrošene električne energije za vremenski period naveden u krivičnoj prijavi iznosi su bili značajno manji, za koji iznos se osumnjičeni u daljem postupku terete. Nemamo podatak u koliko predmeta je naređeno veštačenje od strane sudskog veštaka za oblast elektrotehnike, ali je u svakom slučaju reč o većem broju predmeta.

U „EPS Distribuciji“ tvrde, međutim, da su njihove procene u 90 odsto slučajeva prihvaćene na sudu.

– Prema podacima za 2015. godinu, od ukupno okončanih parnica radi naplate duga po osnovu neovlašćene potrošnje, u 90 odsto slučajeva usvojeni su naši tužbeni zahtevi dok su odstupanja od principa sudske prakse do pet odsto parničnih postupaka, gde je drugačije rešeno – kažu u „EPS Distribuciji“. – Određeni broj parničnih postupaka okončanih u toku 2015. trenutno je pred drugostepenim sudom radi odlučivanja po žalbama na presude. Na osnovu ovih presuda, donetih tokom 2015, tužena lica, koja su neovlašćeno koristila električnu energiju obavezana su da „EPS Distribuciji“ na ime glavnog duga plate iznos veći od 100 miliona dinara.

– U prvom kvartalu ove godine podneto je 2.019 prijava protiv kradljivaca struje, dok su u istom periodu lane na sudu završila 2.624 kradljivca kilovata – pokazuju podaci „EPS Distribucije“. – U martu 2016. podneto je ukupno 608 krivičnih prijava za krivično delo krađe, odnosno neovlašćenog korišćenja električne energije. Broj podnetih krivičnih prijava zavisi od broja utvrđenih slučajeva neovlašćene potrošnje, odnosno od učestalosti neovlašćene potrošnje električne energije. Za svaki utvrđeni slučaj neovlašćene potrošnje električne energije „EPS Distribucija“ podnosi krivični prijave.

Izvor; sajt Novosti