УХВАЋЕНИ у крађи струје бројни „крадљивци“ на суду доказују да су и њих покушали да преваре. И то управо они који их туже – дистрибуције. У бројним парницама које се воде пред судовима, коначна реч вештака показује да је вредност украдене електричне енергије, скоро по правилу, значајно мања од оне коју су дистрибуције хтеле да наплате.

Београђанин Петар С. нашао се на суду за крађу струје. „ЕПС дистрибуција“ га терети да је потрошио енергију за 276.000 динара. Када је суд одредио вештачење стручњака електротехнике да процени колико је струје Петар украо, дошло се до цифре од 46.000 динара. Тек шест пута мање.

У Првом основном јавном тужилаштву у Београду не говоре о појединачним тужбама, али потврђују да су разлике у проценама украдене струје – значајне.

– Првом основном јавном тужилаштву је поднет велики број кривичних пријава „Електродистрибуције Београд“, односно сада „ЕПС Дистрибуције“ због кривичног дела крађа или тешке крађе – кажу у овом тужилаштву. – У предметним кривичним пријавама наведени су износи односно количина неовлашћене потрошње електричне енергије обрачуната према чл. 54 Уредбе о општим условима за испоруку електричне енергије. Међутим у предметима у којима је наређено вештачење утрошене електричне енергије за временски период наведен у кривичној пријави износи су били значајно мањи, за који износ се осумњичени у даљем поступку терете. Немамо податак у колико предмета је наређено вештачење од стране судског вештака за област електротехнике, али је у сваком случају реч о већем броју предмета.

У „ЕПС Дистрибуцији“ тврде, међутим, да су њихове процене у 90 одсто случајева прихваћене на суду.

– Према подацима за 2015. годину, од укупно окончаних парница ради наплате дуга по основу неовлашћене потрошње, у 90 одсто случајева усвојени су наши тужбени захтеви док су одступања од принципа судске праксе до пет одсто парничних поступака, где је другачије решено – кажу у „ЕПС Дистрибуцији“. – Одређени број парничних поступака окончаних у току 2015. тренутно је пред другостепеним судом ради одлучивања по жалбама на пресуде. На основу ових пресуда, донетих током 2015, тужена лица, која су неовлашћено користила електричну енергију обавезана су да „ЕПС Дистрибуцији“ на име главног дуга плате износ већи од 100 милиона динара.

– У првом кварталу ове године поднето је 2.019 пријава против крадљиваца струје, док су у истом периоду лане на суду завршила 2.624 крадљивца киловата – показују подаци „ЕПС Дистрибуције“. – У марту 2016. поднето је укупно 608 кривичних пријава за кривично дело крађе, односно неовлашћеног коришћења електричне енергије. Број поднетих кривичних пријава зависи од броја утврђених случајева неовлашћене потрошње, односно од учесталости неовлашћене потрошње електричне енергије. За сваки утврђени случај неовлашћене потрошње електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ подноси кривични пријаве.

Извор; сајт Новости