Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након
спроведених консултација са ресорним министарствима припремило Трећи
нацрт каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору.

Трећи нацрт је припремљен након спроведених консултација од априла
до јула 2017. Овим путем желимо да се захвалимо свима који су нам се
обратили и укључили у овај процес, јер су тиме допринели изради
квалитетнијег документа.

Позивамо вас да и даље достављате своје коментаре, предлоге и сугестије писаним путем на адресу vukasin.grozdic@gov.rs до 21. јула 2017. године.

Молимо вас да коментаре шаљете са назнаком на који подсистем јавног сектора се односе коментари. Такође,
молимо вас да пре него што пошаљете своје сугестије, прочитате
Смернице за израду каталога, као и најчешће постављена питања у одељку
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ.

 

  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – ТРЕЋИ НАЦРТ