Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon
sprovedenih konsultacija sa resornim ministarstvima pripremilo Treći
nacrt kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u
javnom sektoru.

Treći nacrt je pripremljen nakon sprovedenih konsultacija od aprila
do jula 2017. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se
obratili i uključili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi
kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu vukasin.grozdic@gov.rs do 21. jula 2017. godine.

Molimo vas da komentare šaljete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. Takođe,
molimo vas da pre nego što pošaljete svoje sugestije, pročitate
Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavljena pitanja u odeljku
PITANJA I ODGOVORI.

 

  • KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU – TREĆI NACRT