U “Službenom glasniku RS“, br. 73/2019 od 11.10.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o kontroli državne pomoći
Zakon o računovodstvu
Zakon o reviziji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
Zakon alternativnim investicionim fondovima

Zakoni – RS 73/2019