U “Službenom glasniku RS“, br. 72/2019 od 7.10.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Klikom na link u nastavku možete ga preuzeti:

Zakoni – RS 72/2019