Naslovna Pravo Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 6/2020)

U “Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24.1.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
Zakon o žigovima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Klikom na link u nastavku možete preuzeti njihove tekstove:

Zakoni – RS 6/2020