U “Službenom glasniku RS“, br. 54/2019 od 26.7.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Klikom na link u nastavku možete ih preuzeti:

Zakoni – RS 54/2019