U “Službenom glasniku RS“, br. 52/2019 od 22.7.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
Zakon o trgovini
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
Zakon o robnim berzama

Klikom na link u nastavku možete ih preuzeti:

Zakoni – RS 52/2019