U “Službenom glasniku RS“, br. 35/2019 od 21.5.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
Zakon o sprečavanju korupcije
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

Klikom na link u nastavku možete ih preuzeti:

Zakoni – RS 35/2019