U “Službenom glasniku RS“, br. 31/2019 od 29.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, ZUG, Švajcarska
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Klikom na link u nastavku možete ih preuzeti:

Zakoni – RS 31/2019