U “Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3.4.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

– Zakon o zdravstvenom osiguranju
– Zakon o zdravstvenoj zaštiti
– Zakon o predmetima opšte upotrebe
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Klikom na link u nastavku možete ih preuzeti:

Zakoni – RS 25/2019