Naslovna Pravo Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 153/2020)

U “Službenom glasniku RS“, br. 153/2020 od 21.12.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o digitalnoj imovini
Zakon o fiskalizaciji
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”
Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Klikom na link u nastavku možete preuzeti njihove tekstove:

Sl. glasnik RS, 153/2020 – zakoni