Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmišteˮ
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova