Zakon o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izgradnju gondole Brzeće –Mali Karam