Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika
Zakon o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima
Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima