Кликом на линк у наставку, можете преузети текстове свих закона објављених у “Сл. гласнику РС“. бр. 113/2017 од 17.12.2017. године:

– 113/2017 (Закони)