„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 41/2020 OD 24.3.2020. – propisi iz ovog broja, povodom uvođenja vanrednog stanja (korona virus – COVID -19):

Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja

Naredba o izmeni i dopuni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije