Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Klikom na link u nastavu možete preuzeti tekst predloga:

Tekst predloga