Narodna Skupština Republike Srbije, objavila je tekst tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Klikom na link u nastavu možete preuzeti tekst predloga:

Tekst predloga