Tekst Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju sa obrazloženjem, možete preuzeti klikom na link u nastavku:

Tekst

Izvor: sajt Narodne skupštine RS