Ministarstvo finansija podseća da su, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja.

U skladu sa tim, potrebno je da počev od 1. maja 2022. godine, obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom , kako bi nastavili da rade u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. U suprotnom, obveznici će biti podložni kaznenim merama, a u skladu sa Zakonom.

Takođe, Ministarstvo finansija naglašava da je odgovornost poreskog obveznika da svi elementi fiskalnog računa budu čitljivi, uključujući i mogućnost skeniranja QR koda. Veličina i format QR koda mora biti usklađen sa Pravilnikom o vrstama fiskalnog računa, tipovinma transakcija, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa. Stoga vas upućujemo da proverite čitljivost QR koda na fiskalnim računima koje izdajete kako biste poslovali u skladu sa Zakonom.

Ukoliko ste obveznik fiskalizacije, u najkraćem roku ispunite zakonsku obavezu, s obzirom na to da je ostalo malo vremena do obaveznog prelaska na novi model e-fiskalizacije.

Ministarstvo finansija / Ministry of Finance
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd / Kneza Miloša 20, 11000 Belgrade
www.mfin.gov.rs