Све фирме морају да имају ормарић за прву помоћ и обучене раднике.
Сви послодавци у Србији морају одмах да набаве ормарић за прву помоћ, а у наредне две године и да оспособе раднике за пружање прве помоћи.

То налаже Правилник о начину пружања помоћи на радном месту, који је већ ступио на снагу, а донет је на основу Закона о безбедности и здрављу на раду. На овај начин повећава се безбедност на раду и настоји да се смањи број тешких повреда која настају у фирмама које су удаљене од медицинских установа и у којима постоји могућност повређивања запослених на радном месту.
 
У овом акту прецизира се да су предузећа у обавези да обезбеде пружање прве помоћи, оспособе одговарајући број радника за пружање прве помоћи и обезбеде средства за пружање прве помоћи узимају у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и обим процеса рада, као и број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на рад и удаљеност до најближе медицинске установе.
 
Правилник о начину пружања прве помоћи на радном месту прецизира да прва помоћ мора бити доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. Такође, за пружање прве помоћи мораће бити оспособљени како шефови, тако и најмање два процента од укупног броја запослених у једној радној смени. Газда има обавезу да обезбеди да у свакој смени или на радном месту с повећаним ризиком од повреда, буде присутан најмање један запослени који има завршено основно оспособљавање за пружање прве помоћи. Такође, овим документом тражи се да сви радници знају који је радник оспособљен за пружање прве помоћи.
 
Један ормарић за прву помоћ, у којем морају бити компреса од газе, стерилне газе, калико завоји, лепљиви фластери на котуру, лепљиви фластери с јастучићем, троугао марама, сигурносна игла, маказе са заобљеним врхом, рукавице за једнократну употребу, памучна вата, нејодно антисептичко средство за кожу, довољан је за 20 запослених.
 
Уместо у ормарићу за прву помоћ, целокупан материјал може се налазити и у преносивој торби уколико се фирма бави радом на отвореном. Како се повећава број запослених, тако се повећава и потреба за бројем ормарића или преносивих торби за прву помоћ.
 
Радници који раде на радним местима с повећаним ризиком морају бити оспособљени да сами себи помогну уколико им стање то дозвољава.  Они али и други радници који буду од стране послодавца изабрани за пружање правне помоћи морају проћи теоријску и практичну наставу у складу са процењеним ризицима на радном месту, а програм обухвата шест, односно 12 школских часова ако је реч о радним местима с повећаним ризиком од повреда.
 
На сваком ормарићу прве помоћи у фирми, мора да се налази знак црвеног крста и означене адресе и бројеви телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе, најближе полицијске станице и ватрогасне службе. Такође, на њему морају бити истакнута и имена радника одређених и оспосњобљених за пружање прве помоћи.

Извор: Дневник и сајт 021