Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да се и иначе врло лоша ситуација у вези са односном надлежних према праву грађана на заштиту података о личности, у последње време додатно погоршава.

Остављајући, бар овом приликом по страни веома лоше вођену наводну „јавну расправу“ о и иначе лошем и практично неприменљивом Нацрту новог Закона о заштити података о личности, Повереник упозорава да су све чешћи случајеви грубих повреда права на заштиту података о личности. Посебно су забрињавајући они код којих је евидентна сумња у извршење кривичног дела, а на који тужилаштва и МУП по правилу не реагују, попут нпр. недавног објављивања података о корисницима социјалне помоћи у Пожеги, поводом кога је Повереник покренуо поступак надзора.

Независно од тог случаја, Повереник је покренуо поступак надзора према Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и према предузетнику регистрованом под називом „Софтверски инжењеринг ПЦ ЦОМ“ из Београда, а поводом објављивања нарочито осетљивих података о личности, као што су подаци о жртвама породичног насиља и примању социјалне помоћи, на интернет презентацији овог предузетника.

У саставу ове интернет презентације, до интервенције Повереника, налазило се више корисничких упутстава за употребу софтвера за потребе центара за социјални рад, која су садржала ознаке ресорног министарства и наведеног предузетника.

Та упутства садржавала су незаштићене податке о имену, презимену, ЈМБГ, датуму рођења и адреси више жена која су биле жртве насиља у породици, као и исте податке за децу која су била жртве злостављања. Подаци о личности објављени су и за више лица која су примаоци социјалне помоћи, а упутства су садржала и друге нарочито осетљиве податке, као што је нпр. етничка припадност. Одговорност за објављивање ових података деле како предузетник, тако и ресорно министарство и надлежни центри за социјални рад, који по закону рукују објављеним подацима.

Поступак надзора Повереник је покренуо још протекле седмице, али јавност није обавештавао, јер су предметни подаци били доступни најширем кругу корисника интернета, па су лица о чијим подацима се ради могла бити додатно виктимизована. Предметна упутства и подаци сада су уклоњени са интернета. Повереник ће поступак надзора наставити, а по окончању обавестити јавност о резултатима надзора и мерама које ће предузети.

И овај случај представља пример незаинтересованости надлежних органа за заштиту података о личности грађана. Пет сазива Владе Републике Србије, и поред законске обавезе, до данас није уредило начин архивирања и мере заштите нарочито осетљивих података о личности. А Нацрт новог Закон о заштити података о личности се овим питањем уопште не бави.

 

Извор: сајт Повереника