Набавком и држањем лека „бромазепам“ пре доношења Правилника о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци („Сл. гласник РС“, бр. 28/13) окривљени не чини кривично дело неовлашћеног држања опојних дрога из чл. 246а ст. 1. КЗ-а.

 

Из образложења:

Првостепени суд прихвата да је окривљени набавио кутију поменутог лека за сопствене потребе, али без обзира на то што је то урађено пре него што је донет пропис да се тај лек налази на листи психоактивних контролисаних супстанци, не значи да он није крив за извршење кривичног дела.

У конкретном случају, према утврђеном чињеничном стању, другостепени суд налази да је окривљени набавио поменути лек пре него што је стављен на списак поменутих супстанци у наведеном Правилнику, што даље значи да је тада био овлашћен и за набавку и за држање наведеног лека.

Због наведеног, у погледу правне оцене дела преиначена је првостепена пресуда тако да се окривљени ослобађа од оптужбе применом чл. 423. т. 2 ЗКП-а да је извршио кривично дело које му се ставља на терет оптужним актом.

 

(Пресуда Основног суда у Чачку, К 595/13 од 4. 9. 2015. и Пресуда Вишег суда у Чачку, Кж 179/15 од 9. 11. 2015)