Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије „Судијски дани  – 2015“, од 14. до 17. октобра 2015. године у Врњачкој Бањи.

Теме Саветовања су: „Правосуђе данас“,  „Закони и њихова примена“ и „Актуелна спорна правна питања у судској пракси“.

У наствку можете преузети Програм саветовања.

Програм саветовања