Vrhovni kasacioni sud organizuje Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani  – 2015“, od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: „Pravosuđe danas“,  „Zakoni i njihova primena“ i „Aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi“.

U nastvku možete preuzeti Program savetovanja.

Program savetovanja