ZARADA,ODNOSNO PLATA ZA REDOVAN RAD I UVEĆANJA ZARADE

(za minuli rad,za rad na praznik,noću i prekovremeno,topli obrok, regres, terenski dodatak,dodatak za odvojen život,ostala uvećanja zarade)

Vrsta obaveze

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.604 dinara za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih mesečnih zarada u Republici) 

 

Prevođenje neto zarade u bruto:

1) Ako je obračunata zarada veća od važeće najniže osnovice, a niža od važeće najviše osnovice doprinosa, bruto zarada se dobija primenom sledeće formule:

Bruto zarada = (Neto zarada – 1.160,40) : 0,701,

2) Ako je obračunata zarada zaposlenog niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnov za obračun doprinosa je najniža osnovica, a neto iznos zarade prevodi se u bruto putem formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (1.160,40] : 0,90

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NnO – važeća najniža osnovica doprinosa, a 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100).

3) Ako je obračunata zarada zaposlenog veća od najviše mesečne osnovice doprinosa, onda se neto iznos zarade prevodi u bruto iznos pomoću formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NvO) – (1.160,40] : 0,90,

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NvO – važeća najviša osnovica doprinosa.

 

 

NAKNADE ZARADE, ODNOSNO PLATE NA TERET POSLODAVCA

(godišnji odmor, praznik, bolovanje, privatne potrebe, prinudno plaćeno odsustvo itd.)

Vrsta obaveze

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto naknada zarade umanjena za 11.604 din. za puno radno veme

2) Za doprinose: Bruto naknada zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše osnovice

Prevođenje neto naknada zarade u bruto: Kao kod zarade

 

ZARADA I NAKNADA ZARADE ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE KOJI SU NA TERITORIJI REPUBLIKE ZAPOSLENI KOD STRANIH ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA,STRANIH DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ILI KOD STRANIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH LICA

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.604 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada,odnosno naknada zarade (ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno) a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice

 

Prevođenje neto naknada zarade u bruto: Kao kod zarade kod domaćih poslodavaca

 

ZARADA I NAKNADA ZARADE ZA STRANE DRŽAVLJANE I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJI SU NA TERITORIJI REPUBLIKE ZAPOSLENI KOD STRANIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH LICA, MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA I STRANIH DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA (ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno)

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.604 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada,odnosno naknada zarade (ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom) a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)

 

Prevođenje u bruto: Kao kod zarade kod domaćih poslodavaca

 

 

ZARADA UPUĆENOG RADNIKA NA RAD INOSTRANSTVO

(osiguranik – zaposleni koji za poslodavca sa sedištem u Republici Srbiji obavlja poslove u drugoj državi ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje)

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

Osnovica: 

1) Za porez: iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu zaposleni ostvario u Republici na istim ili sličnim poslovima, umanjen za poresku olakšicu od 11.604 dinara za puno radno vreme

2) Za doprinose: Iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, zaposleni ostvario u Republici na istim ili sličnim poslovima, s tim da ta osnovica ne može biti niža od zakonske dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa i ne viša od najviše mesečne osnovice

 

Prevođenje u bruto:

1) Ako je neto zarada koju bi zaposleni ostvario u Republici veća od dvostruke neto najniže osnovice i manja od neto najviše osnovice, formula za prevođenje neto zarade u bruto je:

Bruto zarada = (Neto zarada koju bi ostvarili u zemlji + 0,199 x zarada koju bi ostvarili u zemlji – 1.160,40) : 0,90

gde su:

0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog;

1.160,40 – iznos poreskog umanjenja u visini poreza na zarade od 10%;

0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100).

2) Ako je neto zarada koju bi zaposleni ostvario u Republici manja od važeče dvostruke neto najniže osnovice doprinosa, a veća od neto neoporezivog iznosa (veća od 7.136,65 dinara), obrazac za prevođenje neto zarade u bruto je:

Bruto zarada = (Neto zarada u zemlji + 0,199 x (2 x NnO) – 1.160,40) : 0,90

gde su:

0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog;

NnO – važeća najniža osnovica doprinosa;

1.160,40 – iznos poreskog umanjenja u visini poreza na zarade od 10%;

0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100).

 

 

NAKNADA ZARADE ZA VREME BOLOVANJA NA TERET FONDA

Vrsta obaveze

Na teret Fonda – iz naknade

Na teret Fonda – na naknadu

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto naknada zarade umanjena za 11.604 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto naknada zarade, ali ne više od najviše osnovice  (ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa)

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto:

Bruto naknada zarade = (Neto naknada zarade – 1.160,40) : 0,701

 

 

NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA RADI POSEBNE NEGE DETETA

Vrsta obaveze

Na teret isplatioca – iz naknade

Na teret isplatioca – na naknadu

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,0%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto naknade zarade koja se isplaćuje, umanjena za 11.604 din. za puno radno vreme.

2) Za doprinose: Bruto naknada zarade, ali ne više od najviše osnovice  (ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa)

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto:

Bruto = (Neto – 1.160,40) : 0,701

 

 

NAKNADA ZARADE INVALIDA II KATEGORIJE – NA TERET FONDA PIO

Vrsta obaveze

Na teret zaposlenog

Na teret isplatioca

Ukupno

– za zdravstveno

10,30%

10,30%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

 1) Za porez: Bruto naknada zarade (neto naknada zarade + porez)

 2) Za doprinos: Neto naknada zarade

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto (za pola radnog vremena):

Bruto = (Neto : 0,90)

 

 

NEPLAĆENO ODSUSTVO

(bez obzira na trajanje)

Vrsta obaveze

Na teret

poslodavca

za zdravstveno osiguranje,

samo ako neplaćeno odsustvo koristi zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj dok dete ne navrši tri godine života.

U svim drugim slučajevima doprinos se ne plaća

10,30%

 

Osnovica: Bruto zarada koju bi zaposleni ostvario da je na radu, ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)

 

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA NEZAPOSLENO LICE ILI LICE KOJE SE NALAZI U RADNOM ODNOSU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Ugovorena bruto naknada

2) Za doprinose: Ugovorena bruto naknada, a ne niže od najnižih zakonskih osnovica i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)     

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, bruto naknada se dobija deljenjem neto iznosa koeficijentom 0,701, koji je utvrđen na osnovu zbirne stope doprinosa za socijalno osiguranje na teret izvršioca od 19,90% i stope poreza od 10%, pa je jednačina : (100 – (19,9 + 10) : 100 = 0,701);

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto = ((Ugovorena neto naknada + 0,199 x NnO) : 0,90), gde je NnO – važeća najniža osnovica doprinosa.

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto = ((Ugovorena neto naknada + 0,199 x NvO) : 0,90), gde je NvO – važeća najviša osnovica doprinosa.

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA PENZIONISANO LICE

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

14,00%

12,00%

26,00%

Porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) za porez – bruto naknada;

2) za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niže od najniže mesečne osnovice doprinosa i ne više od najviše osnovice.

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, prevođenje u bruto je: Bruto iznos = Neto iznos naknade : 0,76. Koeficijent 0,76 je utvrđen na osnovu stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 14,00% i stope poreza od 10%, pa je jednačina (100 – (14,0 + 10) : 100 = 0,76);

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose,  osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto iznos = ((Ugovorena neto naknada + 0,14 x NnO) : 0,90), gde je NnO – važeća najniža osnovica doprinosa.

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto iznos = ((Ugovorena neto naknada + 0,14 x NvO) : 0,90), gde je NvO – važeća najviša osnovica doprinosa.

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA LICE PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE,KOJE IMA NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA I NE NALAZI SE NA ŠKOLOVANJU, BEZ OBZIRA NA GODINE ŽIVOTA

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

Doprinos za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

Doprinos za zdravstveno osiguranje

5,15%

5,15%

10,30%

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

Porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) za porez – bruto naknada;

2) za sve doprinose – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže zakonske osnovice i ne viša od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici).

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, formula za prevođenje u bruto iznos je : Bruto iznos = (neto naknada : 0,701) 

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto iznos = ((Ugovorena neto naknada + 0,199 x NnO) : 0,90), gde je NnO – važeća najniža osnovica doprinosa..

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: Bruto iznos = ((Ugovorena neto naknada + 0,199 x NvO) : 0,90), gde je NvO – važeća najviša osnovica doprinosa.

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA LICE PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE, KOJE NEMA NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA I NALAZI SE NA ŠKOLOVANJU

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

4,00%

Doprinos za zdravstveno osiguranje

2,00%

Porez na naknadu

20,00%

 

Osnovica:

1) za porez – ugovorena bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova, pri čemu se obračunati porez umnjuje za 40%;

2) za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže osnovice doprinosa;

3) za doprinos za zdravstveno osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže osnovice doprinosa.

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto: Bruto iznos se dobija deljenjem ugovorenog neto iznosa sa koeficijentom 0,904.

Ako je ugovorena naknada niža od važeče najniže osnovice doprinosa, osnovica za doprinose je ta najniža osnovica.

 

 

NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O DELU

(sa licima koja nisu osigurana po drugom osnovu i sa stranim državljanima koji su obveznici doprinosa)

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

– porez na lična primanja

20,00%

20,00%

– doprinos za penzijsko-invalidsko

26,00%

26,00%

– doprinos za zdravstveno

10,30%

10,30%

 

Osnovica: 

1) Za porez na lična primanja: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova (oporeziv prihod)

2) Za doprinos za PIO: Oporeziv prihod (kao za porez)

3) Za doprinos za zdravstveno: Oporeziv prihod (kao za porez)

 

Prevođenje u bruto:

Bruto iznos = Neto iznos : 0,5496.

 

 

 

NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O DELU

(sa licima koja su osigurana po drugom osnovu i sa stranim državljanima – korisnicima penzije, odnosno drugim stranim državljanima koji nisu obveznici doprinosa)

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

– porez na lična primanja

20,00%

20,00%

– doprinos za penzijsko-invalidsko

26,00%

26,00%

– doprinos za zdravstveno

 

Osnovica: 

1) Za porez na lična primanja: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova (oporeziv prihod)

2) Za doprinos za PIO: Oporeziv prihod (kao za porez)

Prevođenje u bruto:

Bruto iznos = Neto iznos : 0,632.

 

 

NAKNADA LICIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA ILI IM JE PRESTALO ZAPOSLENJE ZBOG STEČAJA ILI LIKVIDACIJE PREDUZEĆA,DOK PRIMAJU NAKNADU OD ZAVODA ZA TRŽIŠTE RADA

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

– za zdravstveno

10,30%

 

Osnovica: Iznos bruto naknade

Obveznik uplate doprinosa: Nacionalna služba za zapošljavanje

 

 

 

ZARADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret osiguranika

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica: 

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.604 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice 

 

Prevođenje neto zarade u bruto:

1) Ako je obračunata zarada veća od važeće najniže osnovice, a niža od važeće najviše osnovice doprinosa, bruto zarada se dobija primenom sledeće formule:

Bruto zarada = (Neto zarada – 1.160,40) : 0,701,

2) Ako je obračunata zarada zaposlenog niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnov za obračun doprinosa je najniža osnovica, a neto iznos zarade prevodi se u bruto putem formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – 1.160,40] : 0,90

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NnO – važeća najniža osnovica doprinosa, a 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100)

3) Ako je obračunata zarada zaposlenog veća od najviše mesečne osnovice doprinosa, onda se neto iznos zarade prevodi u bruto iznos pomoću formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NvO) – (1.160,40) : 0,90,

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NvO – važeća najviša osnovica doprinosa

 

 

VOLONTERSKI RAD

(u skladu sa Zakonom o volontiranju – „Sl. glasnik RS“, broj 36/2010)

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret volontera

Na teret organizatora volontiranja

– za penzijsko-invalidsko

4,00%

4,00%

– za zdravstveno

2,00%

2,00%

 

Osnovica za obračun doprinosa: Najniže mesečne osnovice doprinosa   

 

 

NAKNADA ZA DOPUNSKI RAD

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret isplatioca

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

26,00%

– porez

20,00%

20,00%

 

Osnovica:

1) Za doprinos za PIO: Oporeziv prihod (kao za porez)

2) Za porez: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

Bruto naknada = Neto naknada : 0,632.

 

 

NAKNADA ČLANU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

(koji je osiguran po drugom osnovu, strancu – penzioneru ili drugom stranom državljaninu koji nije obveznik doprinosa)

Vrsta obaveze

Na teret člana

– za porez

20,00%

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Oporeziv prihod (bruto prihod umanjen za 20% normiranih troškova

2) Za doprinose za PIO: Oporeziv prihod (kao porez)

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

Bruto naknada = Neto naknada : 0,632

 

 

PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

Vrsta obaveze

Na teret zaposlenog

– za porez

20,00%

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Oporeziv prihod (bruto prihod umanjen za 20% normiranih troškova

2) Za doprinose za PIO: Oporeziv prihod (kao porez)

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

Bruto naknada = Neto naknada : 0,632

 

 

 

STOPE DODATNOG DOPRINOSA ZA PENZIJSKO-INVALIDSKO OSIGURANJE ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

Vrsta obaveze

Na teret isplatioca

– za svakih pet godina provedenih na  radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci račna

u staž osiguranja kao 14 meseci

3,70%

– za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci

5,50%

–  za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci

7,30%

–  za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.

11,00%

 

Osnovica: Bruto zarada a ne niže od najnižih zakonskih osnovica i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)