Agencija za privredne registre objavila je podatke o STO NAJ… privrednih društava u Republici Srbiji u 2017. godini. Lista STO NAJ… privrednih društava u 2017. godini utvrđena je na osnovu vrednosti osnovnih finansijskih podataka, iskazanih u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima privrednih društava za 2017. godinu.
STO NAJ… privrednih društava dato je na osnovu analize i rangiranja podataka za 102.395 privrednih društava, sa aspekta:
1) uspešnosti poslovanja – prema poslovnim prihodima i neto dobitku, 
2) finansijskih kapaciteta – prema poslovnoj imovini i kapitalu, 
3) gubitaka – prema neto gubitku i ukupnom gubitku.
Prvo mesto na listi sto privrednih društava sa najvećim neto dobitkom u 2017. godini zauzela je HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO, koja je prethodnih godina bila među vodećim gubitašima. Neto dobitak tog društva iskazan je u iznosu od 40.456 miliona dinara (u 2016. neto gubitak 5.262 miliona dinara) i čini 6,1% neto dobitka cele privrede. Međutim, prilikom sagledavanja rezultata, kao i ukupnih finansijskih performansi, treba imati u vidu da je od 2015. godine, prema odluci Vlade Republike Srbije, HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO svrstana u grupu od 17 subjekata od značaja za domaću privredu, te da je od oktobra 2017. godine počeo sa primenom Unapred pripremljeni plan reorganizacije, prema kome je otpisan deo obaveza (47,7% ili 36.937 miliona dinara), a preostali deo je konvertovan u kapital izdavanjem novih akcija. Budući da je sprovedeni otpis imao tretman ostalih prihoda, oni su drastično uvećani, pa je društvo iskazalo znatno veći dobitak iz ostalih aktivnosti od prošlogodišnjeg (36.961 milion dinara naspram 16 miliona dinara). Iz primarne delatnosti ostvarilo je poslovne prihode veće za 6,1% u iznosu od 37.883 miliona dinara, pri čemu je poslovni dobitak smanjen za 22,5% i iznosi 5.139 miliona dinara, dok je u delu finansiranja iskazan gubitak od 1.834 miliona dinara (11.911 miliona dinara u 2016). Za razliku od prethodne godine, kada je gubitak nadmašio vrednost kapitala za 56.867 miliona dinara, na kraju 2017. godine kapital je iskazan u iznosu od 24.141 milion dinara, a ukupan gubitak je skoro prepolovljen i iznosi 39.748 miliona dinara (12. mesto na listi društava sa najvećim ukupnim gubitkom). Poslovna imovina je porasla za 24,7% i iskazana je u vrednosti od 27.807 miliona dinara, a društvo je u 2017. godini zapošljavalo 1.441 radnika.
Drugoplasiran na listi društava sa najvećim neto dobitkom je NIS AD NOVI SAD, koji već godinama unazad uspešno posluje i nalazi se u samom vrhu te liste. Neto dobitak te naftne kompanije veći je za 72,8% od prošlogodišnjeg i iznosi 27.790 miliona dinara, a predstavlja 4,2% dobitka na nivou privrede. Zahvaljujući rastu obima prometa i oporavku tržišta energenata, poslovni prihodi su porasli za 21,3% na godišnjem nivou i iskazani su u iznosu od 215.836 miliona dinara, usled čega je na drugom mestu i prema tom kriterijumu. Takođe, i njeni finansijski kapaciteti su ojačali, pa je poslovna imovina povećana za 3,5% i iznosi 400.151 milion dinara (treće mesto), dok je rast kapitala bio intenzivniji (11,1%), tako da on vredi 238.967 miliona dinara (četvrto mesto). NIS AD NOVI SAD je u 2017. godini povećao broj zaposlenih za 154, tako da je zapošljavao ukupno 4.045 radnika.
Na treće mesto liste sto najprofitabilnijih društava probio se JP SRBIJAGAS NOVI SAD, čiji je neto dobitak od 16.723 miliona dinara 7,7 puta veći u odnosu na prethodnu godinu. Visok pozitivan rezultat ostvaren je usled rasta dobitka iz finansiranja (sa 587 miliona dinara na 9.610 miliona dinara), kao i iskazivanja gotovo prepolovljenog gubitka iz ostalih aktivnosti (7.640 miliona dinara). Iako je povećao poslovne prihode (10,0%) i na osnovu njih (70.873 miliona dinara) zauzima 10. mesto, poslovni dobitak je smanjen za 14,1% i iznosi 14.395 miliona dinara. Istovremeno je JP SRBIJAGAS NOVI SAD vodeće i prema ukupnom gubitku, koji je za 1,7% manji od prošlogodišnjeg i iskazan je u iznosu od 128.539 miliona dinara, a taj gubitak je za 49.523 miliona dinara iznad vrednosti kapitala. Preduzeće je uvećalo poslovnu imovinu za 4,4%, tako da ona vredi 134.627 miliona dinara, dok su njegove ukupne obaveze niže za 5,7% i iskazane su u iznosu od 184.151 miliona dinara. U 2017. godini u njemu je bio zaposlen 1.101 radnik.
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD zauzima četvrto mesto na listi STO NAJ… privrednih društava prema neto dobitku, s obzirom na to da je njegov pozitivan rezultat iskazan u visini od 14.548 miliona dinara. Neto dobitak je manji za 4,0% u odnosu na prethodnu godinu, a pored toga, opali su i poslovni prihodi (1,4%), ali je, prema njihovom iznosu od 85.852 miliona dinara, on i dalje visoko plasiran (šesto mesto). TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD nalazi se i pri vrhu lista privrednih društava prema poslovnoj imovini i prema kapitalu (šesto i sedmo mesto), budući da raspolaže tim kapacitetima u iznosu od 193.458 miliona dinara, odnosno 135.970 miliona dinara. Ono po čemu se izdvaja jeste i broj zaposlenih od 7.919 radnika, pa je i prema broju zaposlenih na petom mestu među svim privrednim društvima.
Jedno mesto više u odnosu na prethodnu godinu na listi sto najprofitabilnijih privrednih društava popeo se petoplasirani TIGAR TYRES DOO PIROT, čiji je neto dobitak u iznosu od 10.311 miliona dinara veći za 57,5% od prošlogodišnjeg. Poslujući u oblasti proizvodnje proizvoda od gume i plastike, društvo beleži gotovo identičan rast poslovnih prihoda, koji ukupno iznose 69.880 miliona dinara. Istovremeno, uvećalo je i kapital i poslovnu imovinu (38,0% i 7,2%), a zapošljavalo je 3.364 radnika, što je za 143 više u odnosu na prethodnu godinu.  
Najveća srpska kompanija JP EPS BEOGRAD kao i prethodne godine predvodi listu sto privrednih društava prema poslovnim prihodima. Prihodi iz poslovnih aktivnosti te kompanije, u visini od 252.112 miliona dinara, čine 2,5% poslovnih prihoda na nivou ukupne privrede i povećani su za 13,5% u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, neto dobitak od 3.396 miliona dinara manji je za 61,3%, pa je, posle prošlogodišnjeg četvrtog, zauzela 16. mesto na listi najprofitabilnijih društava. JP EPS BEOGRAD vodeće je i prema vrednosti finansijskih resursa, s obzirom na to da raspolaže izuzetno vrednom poslovnom imovinom i kapitalom (986.972 miliona dinara, odnosno 684.519 miliona dinara), iako su oni blago smanjeni (1,8% odnosno 1,4%). Međutim, ono kontinuirano posluje i uz visoki iznos gubitka, a u 2017. godini gotovo je zadržan na prošlogodišnjem nivou i iskazan je u iznosu od 122.110 miliona dinara. Takođe, JP EPS BEOGRAD zapošljava i najveći broj radnika, odnosno 26.485 radnika (za 1.142 radnika manje u odnosu na 2016. godinu).
Na listi privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima visoko je plasiran i FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC (treće mesto), iako su njegovi poslovni prihodi za 15,7% manji u poređenju sa prethodnom godinom i iznose 111.748 miliona dinara. Pri tome je društvo ostvarilo neto dobitak koji je gotovo u nivou prošlogodišnjeg, u iznosu od 2.131 milion dinara. Jedno mesto niže je DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, koji je realizovao poslovne prihode veće za 11,6% u odnosu na prethodnu godinu, u visini od 94.884 miliona dinara. Taj maloprodajni lanac je iskazao i 3,4 puta veći neto dobitak, u iznosu od 4.264 miliona dinara, pa je zauzeo i deveto mesto na listi najprofitabilnijih društava. Izdvaja se i prema tome što je uspešno poslovanje ostvario uz povećanje broja zaposlenih (za 2.302 radnika), tako da je sa 10.686 radnika treći prema broju zaposlenih od svih privrednih društava.
Prema višestrukom rastu profitabilnosti, uz značajno povećanje obima poslovne aktivnosti, jačanje finansijskih kapaciteta i povećanje broja zaposlenih, izdvojila su se tri velika privredna društva. Privredno društvo REAL KNITTING DOO GAJDOBRA usled rasta neto dobitka sa 610 miliona dinara na 2.345 miliona dinara zauzelo je 26. mesto (81. u 2016), a proizvodnju pletenih i kukičanih čarapa realizovalo je uz rast poslovnih prihoda od 57,4%. Društvo ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD (27. mesto, a u 2016. nije bilo na listi), čiji je neto dobitak porastao sa 147 miliona dinara u prethodnoj godini na 2.338 miliona dinara u 2017. godini, obavljanjem svoje primarne delatnosti – proizvodnjom električne i elektronske opreme za motorna vozila povećalo je poslovne prihode za 31,5%. Kompanija GRUNDFOS SRBIJA DOO INĐIJA, koja se bavi proizvodnjom ostalih pumpi i kompresora i zauzima 31. mesto na listi najprofitabilnijih društava (u 2016. nije bilo među prvih sto društava), iskazala je neto dobitak u iznosu od 2.066 miliona dinara (187 miliona dinara u 2016), uz rast obima poslovne aktivnosti za 43,1%.
Na listi sto najprofitabilnijih privrednih društava nalazi se sedam javnih preduzeća, koja su realizovala 11,9% dobitka tih sto društava ili 5,0% neto dobitka cele privrede. Osim već pomenutih JP SRBIJAGAS i JP EPS BEOGRAD, u prvoj polovini liste su i JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE (osmo mesto) i JUGOIMPORT SDPR JP BEOGRAD (18. mesto), čiji je dobitak smanjen u odnosu na prethodnu godinu (32,8% odnosno 29,2%) i iznosi 5.388 miliona dinara, odnosno 3.134 miliona dinara. Smanjenu profitabilnost beleži i JP POŠTA SRBIJE (28. mesto), čiji je pozitivan neto rezultat u iznosu od 2.234 miliona dinara za 35,7% manji u poređenju sa prethodnom godinom. Ujedno, ta preduzeća se izdvajaju i prema visini poslovnih prihoda i nalaze se među sedam javnih preduzeća na listi sto privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima, pri čemu su ostvarila 14,3% prihoda društava sa te liste ili 4,4% prihoda na nivou privrede.
S druge strane, na listama sto privrednih društava sa najvećim neto gubitkom i sa najvećim ukupnim gubitkom dominiraju privredna društva u stečaju. Tako se na listi sto društava sa najvećim neto gubitkom nalazi 28 društava u stečaju, koja su iskazala trećinu gubitka društava sa liste ili 23,4% neto gubitka privrede, dok je na listi sto društava rangiranih prema ukupnom gubitku takođe 28 društava u stečaju, na koja se odnosi 18,7% ukupnih gubitaka tih sto društava, odnosno 9,9% ukupnih gubitaka na nivou cele privrede.
Listu privrednih društava sa najvećim neto gubitkom u 2017. godini predvodi KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC, RUDNIK LECE DOO ŠABAC – U STEČAJU, koji je iskazao višestruko veći negativan rezultat u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 20.844 miliona dinara (391 milion dinara u 2016). Izuzetno visok neto gubitak tog društva, nad kojim je postupak stečaja pokrenut u toku 2017. godine, posledica je drastičnog rasta gubitaka iz ostalih i finansijskih aktivnosti, koji su iskazani u iznosu od 15.505 miliona dinara, odnosno 5.465 miliona dinara, dok je iz poslovnih aktivnosti ostvaren dobitak od 131 milion dinara (gubitak 204 miliona dinara u 2016). Visok negativan rezultat doprineo je značajnom uvećanju ukupnog gubitka, koji je porastao sa 1.124 miliona dinara na 21.968 miliona dinara, od čega se na gubitak iznad visine kapitala odnosi 21.196 miliona dinara. Poslovna imovina društva povećana je za 5,2% i iznosi 2.494 miliona dinara, a ono je zapošljavalo 397 radnika.
Kao i prethodne godine, drugo mesto prema visini neto gubitka pripada JP PUTEVI SRBIJE, a negativan rezultat tog preduzeća u iznosu od 8.053 miliona dinara manji je za 38,6% od prošlogodišnjeg. Značajno smanjenje neto gubitka posledica je boljeg rezultata iz finansiranja, s obzirom na to da je posle gubitka u 2016. godini (2.784 miliona dinara) iskazan dobitak od 175 miliona dinara, kao i smanjenje poslovnog gubitka za 18,2%, tako da on iznosi 8.111 miliona dinara. To javno preduzeće je visoko plasirano (na drugom mestu) i prema vrednosti poslovne imovine (529.625 miliona dinara) i kapitala (388.258 miliona dinara). Ukupan gubitak preduzeća u iznosu od 53.994 miliona dinara porastao je za 17,5%, pa zauzima i visoko osmo mesto na listi sto privrednih društava sa najvećim ukupnim gubitkom.
U 2017. godini na treće odnosno peto mesto na listi sto društava sa najvećim negativnim rezultatom izbila su privredna društva SIMPO AD VRANJE i SOJAPROTEIN AD BEČEJ, koja prethodne godine nisu bila na toj listi. Neto gubitak tih društava uvećan je sa prošlogodišnjih 285 miliona dinara na 7.041 milion dinara, odnosno sa 383 miliona dinara na 6.506 miliona dinara.
Skoro četiri puta veći neto gubitak beleži i MERCATOR-S DOO NOVI SAD, koji je na toj listi zauzeo četvrto mesto. Neto gubitak tog maloprodajnog lanca u iznosu od 6.852 miliona dinara nastao je usled 3,1 puta većeg poslovnog gubitka (3.748 miliona dinara), kao i iskazivanja visokog gubitka iz ostalih aktivnosti (2.248 miliona dinara) posle dobitka po tom osnovu u prethodnoj godini (653 miliona dinara). Iako su njegovi poslovni prihodi prilično opali (15,3%) u odnosu na prethodnu godinu, budući da su i dalje iskazani u visokom iznosu (90.748 miliona dinara), on je na petom mestu liste društava sa najvećim poslovnim prihodima. Istovremeno, visoko je pozicioniran (četvrto mesto) i prema broju zaposlenih, s obzirom na to da je zapošljavao 8.345 radnika.
Kada je reč o ukupnom gubitku, posle već pomenutih JP SRBIJAGAS NOVI SAD i JP EPS BEOGRAD, na trećem  i četvrtom mestu pozicionirana su privredna društva INFRASTRUKTURE ŽELEZNICE SRBIJA AD BEOGRAD i VIP MOBILE DOO BEOGRAD, čiji je ukupan gubitak gotovo zadržan na prošlogodišnjem nivou i iznosi 86.811 miliona dinara, odnosno 65.663 miliona dinara. Petoplasirana na toj listi, ŽELEZARA DOO SMEDEREVO kumulirala je gubitak u iznosu od 65.176 miliona dinara, što je za 2,5% više u odnosu na prethodnu godinu.