Агенција за привредне регистре објавила је податке о СТО НАЈ… привредних друштава у Републици Србији у 2017. години. Листа СТО НАЈ… привредних друштава у 2017. години утврђена је на основу вредности основних финансијских података, исказаних у редовним годишњим финансијским извештајима привредних друштава за 2017. годину.
СТО НАЈ… привредних друштава дато је на основу анализе и рангирања података за 102.395 привредних друштава, са аспекта:
1) успешности пословања – према пословним приходима и нето добитку, 
2) финансијских капацитета – према пословној имовини и капиталу, 
3) губитака – према нето губитку и укупном губитку.
Прво место на листи сто привредних друштава са највећим нето добитком у 2017. години заузела је ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО, која је претходних година била међу водећим губиташима. Нето добитак тог друштва исказан је у износу од 40.456 милиона динара (у 2016. нето губитак 5.262 милиона динара) и чини 6,1% нето добитка целе привреде. Међутим, приликом сагледавања резултата, као и укупних финансијских перформанси, треба имати у виду да је од 2015. године, према одлуци Владе Републике Србије, ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО сврстана у групу од 17 субјеката од значаја за домаћу привреду, те да је од октобра 2017. године почео са применом Унапред припремљени план реорганизације, према коме је отписан део обавеза (47,7% или 36.937 милиона динара), а преостали део је конвертован у капитал издавањем нових акција. Будући да је спроведени отпис имао третман осталих прихода, они су драстично увећани, па је друштво исказало знатно већи добитак из осталих активности од прошлогодишњег (36.961 милион динара наспрам 16 милиона динара). Из примарне делатности остварило је пословне приходе веће за 6,1% у износу од 37.883 милиона динара, при чему је пословни добитак смањен за 22,5% и износи 5.139 милиона динара, док је у делу финансирања исказан губитак од 1.834 милиона динара (11.911 милиона динара у 2016). За разлику од претходне године, када је губитак надмашио вредност капитала за 56.867 милиона динара, на крају 2017. године капитал је исказан у износу од 24.141 милион динара, а укупан губитак је скоро преполовљен и износи 39.748 милиона динара (12. место на листи друштава са највећим укупним губитком). Пословна имовина је порасла за 24,7% и исказана је у вредности од 27.807 милиона динара, а друштво је у 2017. години запошљавало 1.441 радника.
Другопласиран на листи друштава са највећим нето добитком је НИС АД НОВИ САД, који већ годинама уназад успешно послује и налази се у самом врху те листе. Нето добитак те нафтне компаније већи је за 72,8% од прошлогодишњег и износи 27.790 милиона динара, а представља 4,2% добитка на нивоу привреде. Захваљујући расту обима промета и опоравку тржишта енергената, пословни приходи су порасли за 21,3% на годишњем нивоу и исказани су у износу од 215.836 милиона динара, услед чега је на другом месту и према том критеријуму. Такође, и њени финансијски капацитети су ојачали, па је пословна имовина повећана за 3,5% и износи 400.151 милион динара (треће место), док је раст капитала био интензивнији (11,1%), тако да он вреди 238.967 милиона динара (четврто место). НИС АД НОВИ САД је у 2017. години повећао број запослених за 154, тако да је запошљавао укупно 4.045 радника.
На треће место листе сто најпрофитабилнијих друштава пробио се ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, чији je нето добитак од 16.723 милиона динара 7,7 пута већи у односу на претходну годину. Висок позитиван резултат остварен је услед раста добитка из финансирања (са 587 милиона динара на 9.610 милиона динара), као и исказивања готово преполовљеног губитка из осталих активности (7.640 милиона динара). Иако је повећао пословне приходе (10,0%) и на основу њих (70.873 милиона динара) заузима 10. место, пословни добитак је смањен за 14,1% и износи 14.395 милиона динара. Истовремено је ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД водеће и према укупном губитку, који је за 1,7% мањи од прошлогодишњег и исказан је у износу од 128.539 милиона динара, а тај губитак је за 49.523 милиона динара изнад вредности капитала. Предузеће је увећало пословну имовину за 4,4%, тако да она вреди 134.627 милиона динара, док су његове укупне обавезе ниже за 5,7% и исказане су у износу од 184.151 милиона динара. У 2017. години у њему је био запослен 1.101 радник.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД заузима четврто место на листи СТО НАЈ… привредних друштава према нето добитку, с обзиром на то да је његов позитиван резултат исказан у висини од 14.548 милиона динара. Нето добитак је мањи за 4,0% у односу на претходну годину, а поред тога, опали су и пословни приходи (1,4%), али је, према њиховом износу од 85.852 милиона динара, он и даље високо пласиран (шесто место). ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД налази се и при врху листа привредних друштава према пословној имовини и према капиталу (шесто и седмо место), будући да располаже тим капацитетима у износу од 193.458 милиона динара, односно 135.970 милиона динара. Оно по чему се издваја јесте и број запослених од 7.919 радника, па је и према броју запослених на петом месту међу свим привредним друштвима.
Једно место више у односу на претходну годину на листи сто најпрофитабилнијих привредних друштава попео се петопласирани TIGAR TYRES DOO PIROT, чији је нето добитак у износу од 10.311 милиона динара већи за 57,5% од прошлогодишњег. Послујући у области производње производа од гуме и пластике, друштво бележи готово идентичан раст пословних прихода, који укупно износе 69.880 милиона динара. Истовремено, увећало је и капитал и пословну имовину (38,0% и 7,2%), а запошљавало је 3.364 радника, што је за 143 више у односу на претходну годину.  
Највећа српска компанија ЈП ЕПС БЕОГРАД као и претходне године предводи листу сто привредних друштава према пословним приходима. Приходи из пословних активности те компаније, у висини од 252.112 милиона динара, чине 2,5% пословних прихода на нивоу укупне привреде и повећани су за 13,5% у односу на претходну годину. С друге стране, нето добитак од 3.396 милиона динара мањи је за 61,3%, па је, после прошлогодишњег четвртог, заузела 16. место на листи најпрофитабилнијих друштава. ЈП ЕПС БЕОГРАД водеће је и према вредности финансијских ресурса, с обзиром на то да располаже изузетно вредном пословном имовином и капиталом (986.972 милиона динара, односно 684.519 милиона динара), иако су они благо смањени (1,8% односно 1,4%). Међутим, оно континуирано послује и уз високи износ губитка, а у 2017. години готово је задржан на прошлогодишњем нивоу и исказан је у износу од 122.110 милиона динара. Такође, ЈП ЕПС БЕОГРАД запошљава и највећи број радника, односно 26.485 радника (за 1.142 радника мање у односу на 2016. годину).
На листи привредних друштава са највећим пословним приходима високо је пласиран и FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC (треће место), иако су његови пословни приходи за 15,7% мањи у поређењу са претходном годином и износе 111.748 милиона динара. При томе је друштво остварило нето добитак који је готово у нивоу прошлогодишњег, у износу од 2.131 милион динара. Једно место ниже је DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, који је реализовао пословне приходе веће за 11,6% у односу на претходну годину, у висини од 94.884 милиона динара. Тај малопродајни ланац је исказао и 3,4 пута већи нето добитак, у износу од 4.264 милиона динара, па је заузео и девето место на листи најпрофитабилнијих друштава. Издваја се и према томе што је успешно пословање остварио уз повећање броја запослених (за 2.302 радника), тако да је са 10.686 радника трећи према броју запослених од свих привредних друштава.
Према вишеструком расту профитабилности, уз значајно повећање обима пословне активности, јачање финансијских капацитета и повећање броја запослених, издвојила су се три велика привредна друштва. Привредно друштво REAL KNITTING DOO GAJDOBRA услед раста нето добитка са 610 милиона динара на 2.345 милиона динара заузело је 26. место (81. у 2016), а производњу плетених и кукичаних чарапа реализовало је уз раст пословних прихода од 57,4%. Друштво ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD (27. место, а у 2016. није било на листи), чији је нето добитак порастао са 147 милиона динара у претходној години на 2.338 милиона динара у 2017. години, обављањем своје примарне делатности – производњом електричне и електронске опреме за моторна возила повећало је пословне приходе за 31,5%. Компанија GRUNDFOS SRBIJA DOO INĐIJA, која се бави производњом осталих пумпи и компресора и заузима 31. место на листи најпрофитабилнијих друштава (у 2016. није било међу првих сто друштава), исказала је нето добитак у износу од 2.066 милиона динара (187 милиона динара у 2016), уз раст обима пословне активности за 43,1%.
На листи сто најпрофитабилнијих привредних друштава налази се седам јавних предузећа, која су реализовала 11,9% добитка тих сто друштава или 5,0% нето добитка целе привреде. Осим већ поменутих ЈП СРБИЈАГАС и ЈП ЕПС БЕОГРАД, у првој половини листе су и ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ (осмо место) и JUGOIMPORT SDPR JP BEOGRAD (18. место), чији је добитак смањен у односу на претходну годину (32,8% односно 29,2%) и износи 5.388 милиона динара, односно 3.134 милиона динара. Смањену профитабилност бележи и ЈП ПОШТА СРБИЈЕ (28. место), чији је позитиван нето резултат у износу од 2.234 милиона динара за 35,7% мањи у поређењу са претходном годином. Уједно, та предузећа се издвајају и према висини пословних прихода и налазе се међу седам јавних предузећа на листи сто привредних друштава са највећим пословним приходима, при чему су остварила 14,3% прихода друштава са те листе или 4,4% прихода на нивоу привреде.
С друге стране, на листама сто привредних друштава са највећим нето губитком и са највећим укупним губитком доминирају привредна друштва у стечају. Тако се на листи сто друштава са највећим нето губитком налази 28 друштава у стечају, која су исказала трећину губитка друштава са листе или 23,4% нето губитка привреде, док је на листи сто друштава рангираних према укупном губитку такође 28 друштава у стечају, на која се односи 18,7% укупних губитака тих сто друштава, односно 9,9% укупних губитака на нивоу целе привреде.
Листу привредних друштава са највећим нето губитком у 2017. години предводи KONCERN FARMAKOM M.B. ŠABAC, RUDNIK LECE DOO ŠABAC – U STEČAJU, који је исказао вишеструко већи негативан резултат у односу на претходну годину, у износу од 20.844 милиона динара (391 милион динара у 2016). Изузетно висок нето губитак тог друштва, над којим је поступак стечаја покренут у току 2017. године, последица је драстичног раста губитака из осталих и финансијских активности, који су исказани у износу од 15.505 милиона динара, односно 5.465 милиона динара, док је из пословних активности остварен добитак од 131 милион динара (губитак 204 милиона динара у 2016). Висок негативан резултат допринео је значајном увећању укупног губитка, који је порастао са 1.124 милиона динара на 21.968 милиона динара, од чега се на губитак изнад висине капитала односи 21.196 милиона динара. Пословна имовина друштва повећана је за 5,2% и износи 2.494 милиона динара, а оно је запошљавало 397 радника.
Као и претходне године, друго место према висини нето губитка припада ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, а негативан резултат тог предузећа у износу од 8.053 милиона динара мањи је за 38,6% од прошлогодишњег. Значајно смањење нето губитка последица је бољег резултата из финансирања, с обзиром на то да је после губитка у 2016. години (2.784 милиона динара) исказан добитак од 175 милиона динара, као и смањење пословног губитка за 18,2%, тако да он износи 8.111 милиона динара. То јавно предузеће је високо пласирано (на другом месту) и према вредности пословне имовине (529.625 милиона динара) и капитала (388.258 милиона динара). Укупан губитак предузећа у износу од 53.994 милиона динара порастао је за 17,5%, па заузима и високо осмо место на листи сто привредних друштава са највећим укупним губитком.
У 2017. години на треће односно пето место на листи сто друштава са највећим негативним резултатом избила су привредна друштва СИМПО АД ВРАЊЕ и СОЈАПРОТЕИН АД БЕЧЕЈ, која претходне године нису била на тој листи. Нето губитак тих друштава увећан је са прошлогодишњих 285 милиона динара на 7.041 милион динара, односно са 383 милиона динара на 6.506 милиона динара.
Скоро четири пута већи нето губитак бележи и MERCATOR-S DOO NOVI SAD, који је на тој листи заузео четврто место. Нето губитак тог малопродајног ланца у износу од 6.852 милиона динара настао је услед 3,1 пута већег пословног губитка (3.748 милиона динара), као и исказивања високог губитка из осталих активности (2.248 милиона динара) после добитка по том основу у претходној години (653 милиона динара). Иако су његови пословни приходи прилично опали (15,3%) у односу на претходну годину, будући да су и даље исказани у високом износу (90.748 милиона динара), он је на петом месту листе друштава са највећим пословним приходима. Истовремено, високо је позициониран (четврто место) и према броју запослених, с обзиром на то да је запошљавао 8.345 радника.
Када је реч о укупном губитку, после већ поменутих ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД и ЈП ЕПС БЕОГРАД, на трећем  и четвртом месту позиционирана су привредна друштва ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈА АД БЕОГРАД и VIP MOBILE DOO BEOGRAD, чији је укупан губитак готово задржан на прошлогодишњем нивоу и износи 86.811 милиона динара, односно 65.663 милиона динара. Петопласирана на тој листи, ЖЕЛЕЗАРА ДОО СМЕДЕРЕВО кумулирала је губитак у износу од 65.176 милиона динара, што је за 2,5% више у односу на претходну годину.