<<

U Agenciji za privredne registre
izrađeno je i objavljeno saopštenje STO
NAJ… privrednih društava u Republici
Srbiji u 2016. godini. U Saopštenju su date liste STO NAJ… privrednih društava u
2016. godini,
sačinjene polazeći od vrednosti osnovnih finansijskih performansi koje su
privredna društva iskazala u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za
2016. godinu.

STO NAJ… privrednih društava utvrđeno je
na osnovu analize i rangiranja podataka za 97.430 privrednih društava:

1) sa aspekta uspešnosti poslovanja –
prema poslovnim prihodima i neto dobitku,

2) sa aspekta finansijskih kapaciteta –
prema poslovnoj imovini i kapitalu, i

3) sa aspekta gubitaka – prema neto gubitku i ukupnom gubitku.

Listu
najprofitabilnijih privrednih društava
u 2016. godini predvodi naftna
kompanija NIS AD NOVI SAD, koja je u prethodnoj godini bila na drugom mestu.
Neto dobitak te kompanije iznosi 16,1 mlrd. dinara i skoro je na nivou prošlogodišnjeg, a on čini 3,0%
neto dobitka cele domaće privrede. Pored visoke profitabilnosti, kompanija se
izdvaja i visinom realizovanih poslovnih prihoda (177,9 mlrd. dinara), iako su oni, s obzirom na nepovoljna
kretanja na tržištu energenata, manji za 11,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Na listi privrednih društava sa najvećim
poslovnim prihodima NIS AD NOVI SAD zauzma drugo mesto, a kako raspolaže
značajnim iznosom poslovne imovine i kapitala (386,7 mlrd. dinara i 215,2 mlrd. dinara), visoko je plasiran i na
listama privrednih društava sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom (treće i
četvrto mesto). Taj veliki sistem je i u 2016. godini nastavio da smanjuje broj
zaposlenih, tako da je poslovao sa 3.891 radnikom, što je 101 zaposleni manje u
poređenju sa prethodnom godinom.

Drugo mesto na listi najprofitabilnijih
privrednih društava zauzeo je
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, koji je bio najbolje plasiran
na prošlogodišnjoj listi. To veliko akcionarsko društvo ostvarilo je neto
dobitak od 15,2 mlrd. dinara, koji je manji za 7,1% u odnosu na prethodnu
godinu. Poslujući u oblasti telekomunikacija, visok iznos pozitivnog neto
rezultata društvo je ostvarilo uz nešto manji obim poslovne aktivnosti (1,8%) i
iskazalo je poslovne prihode od 87,1 mlrd. dinara, na osnovu kojih je zauzelo peto mesto na listi
društava sa najvećim poslovnim prihodima. TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD je na kraju
2016. godine raspolagao poslovnom imovinom od 193,4 mlrd. dinara i kapitalom od
132,4 mlrd.
dinara, a zapošljavao je 457 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno
ukupno 8.203 radnika.

U oblasti telekomunikacija poslovalo je i
trećeplasirano društvo na listi STO NAJ… privrednih društava prema neto dobitku
– TELENOR DOO BEOGRAD. Ta kompanija je realizovala neto dobitak u visini od 8,9
mlrd. dinara, koji je za 7,9%
manji od prošlogodišnjeg, a uspešno poslovanje obavljala je uz 862 radnika (u 2015.
godini 882 radnika).

JP EPS BEOGRAD je privredno društvo koje
je u 2016. godini ostvarilo najveće poslovne prihode, a oni iznose 222,1 mlrd. dinara,
veći su za 43,8% u
poređenju sa prethodnom godinom i čine 2,4% poslovnih prihoda cele privrede.
Pored toga, JP EPS BEOGRAD izdvaja se i visinom ostvarenog neto dobitka u
iznosu od 8,8 mlrd. dinara, koji je za petinu manji od prošlogodišnjeg, a na
osnovu toga ono
je četvrto među najprofitabilnijim privrednim društvima u Republici Srbiji.
Istovremeno, preduzeće raspolaže i značajnim finansijskim kapacitetima prema
kojima zauzima vodeću poziciju, s tim da je angažovalo poslovnu imovinu u
visini od 1.005,2 mlrd. dinara i kapital od 694,4 mlrd. dinara, koji su na
godišnjem nivou povećani za 13,3%, odnosno 8,5%. I ukupan gubitak preduzeća je prilično visok, s obzirom na to da iznosi 122,7 mlrd. dinara i da je veći za 18,5% od
prošlogodišnjeg, pa je ono na drugom mestu i prema visini kumuliranih gubitaka.
Preduzeće je u 2016. godini poslovalo sa 27.627 radnika, što je za 6.328 više
zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, prilikom sagledavanja
finansijskih performansi i broja zaposlenih kod JP EPS BEOGRAD treba imati u
vidu dve velike statusne promene tokom 2016. godine, kojima su tom javnom
preduzeću pripojeni privredno društvo EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD, kao i deo
imovine i obaveza društva EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD.

U okviru segmenta od sto
najprofitabilnijih privrednih društava u 2016. godini visoko su pozicionirane (na
petom mestu) i JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD, čiji je neto dobitak, iskazan
u visini od 8,0 mlrd.
dinara, 2,6 puta veći u odnosu na prethodnu godinu. Jedno
mesto niže je TIGAR TYRES DOO PIROT,
sa dobitkom od 6,5 mlrd. dinara. Međutim, u tom segmentu privrede najbrojnija su
privredna društva koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda, a od njih 15
posebno se ističu SUNOKO DOO NOVI SAD (6,3 mlrd. dinara) i KONCERN BAMBI AD POŽAREVAC
(1,6 mlrd. dinara), koje uz to
odlikuje i izuzetno visoka bonitetna sposobnost.

Na listi sto privrednih društava sa
najvećim neto dobitkom nalazi se sedam javnih preduzeća na koja se odnosi 15,0%
dobitka pomenutih sto društava. Pored napred navedenih preduzeća, visoku
profitabilnost beleže i JUGOIMPORT SDPR JP BEOGRAD i JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD,
sa neto dobitkom od 4,4 mlrd. dinara, odnosno 3,5 mlrd. dinara.

U grupi privrednih društava sa najvećim
poslovnim prihodima visoko su plasirani i FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC
i MERKATOR-S DOO NOVI SAD, koji se nalaze na trećem i četvrtom mestu. Pri tome su
FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO ostvarili poslovne prihode u iznosu od 132,6 mlrd. dinara, koji su za 5,0%
smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, a  poslovnu godinu su završili sa
neto dobitkom od 2,1 mlrd. dinara, koji je manji za 10,9% od prošlogodišnjeg. S
druge strane, poslovni prihodi trgovinskog lanca MERKATOR-S DOO NOVI
SAD opali su za 4,5% i iznose 107,1 mlrd. dinara, pri čemu je poslovao sa neto
gubitkom od 1,8 mlrd. dinara.

Na listi STO NAJ… privrednih društava se, pored kompanije MERKATOR-S DOO NOVI SAD,
nalazi još deset društava koja se bave trgovinom na malo, pri čemu su ona
zajedno realizovala 12,9% poslovnih prihoda društava sa liste. Prema iznosu
ostvarenih poslovnih prihoda (85,0 mlrd. dinara), koji su na godišnjem nivou uvećani za 9,9%, ističe
se i DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, društvo koje se nalazi na šestom
mestu, s tim da je pozitivno poslovalo (neto dobitkak u iznosu od 1,3 mlrd. dinara). Međutim,
gotovo četvrtinu društava sa pomenute liste čine društva koja se bave trgovinom
na veliko i ona su ostvarila 18,8% prihoda pomenutih sto društava. Od njih se, prema visini poslovnih
prihoda (75,8 mlrd. dinara), posebno izdvaja NELT
CO
DOO BEOGRAD (osmo mesto), koje je takođe poslovalo profitabilno (neto
dobitak 1,0 mlrd.
dinara).

Od sto privrednih društava sa najvećim
poslovnim prihodima, sedam su javna preduzeća, koja su realizovala 13,9%
prihoda pomenutih sto društava. Pored prvoplasiranog JP EPS BEOGRAD, visoke
poslovne prihode beleži i JP SRBIJAGAS NOVI SAD (64,4 mlrd. dinara).
Sa najvećim neto gubitkom u 2016. godini,
u iznosu od 16,2 mlrd. dinara, poslovalo je privredno društvo ŽELEZARA DOO
SMEDEREVO, koje je u prethodnoj godini bilo na drugom mestu prema visini
negativnog rezultata (17,7 mlrd. dinara). Pri tome treba imati u vidu da je tokom 2016.
godine izvršena prodaja određene imovine ovog društva, pri čemu je izdvojen
njegov zdrav deo,
koji je nastavio da posluje u okviru novoosnovanog društva HESTEEL SERBIA IRON&STEEL
DOO BEOGRAD, dok je ŽELEZARA DOO SMEDEREVO zadržala preostali delo imovine.

Drugo mesto na listi najvećih gubitaša
zauzimaju JP PUTEVI SRBIJE, sa neto gubitkom od 13,1 mlrd. dinara, koji je za
36,7% veći od prošlogodišnjeg, a čemu je najviše doprineo rastući poslovni
gubitak (38,0%),
iskazan u iznosu od 9,9 mlrd. dinara. To javno preduzeće se ističe i finansijskim
kapacitetima kojima raspolaže i na osnovu kojih zauzima drugo mesto na listi
društava rangiranih prema poslovnoj imovini (539,9 mlrd. dinara) i kapitalu
(405,0 mlrd.
dinara).

Usled više nego dvostrukog uvećanja neto
gubitka u odnosu na prethodnu godinu, HIP AZOTARA DOO PANČEVO je treća prema iznosu tog gubitka, iskazanog u iznosu od
6,0 mlrd. dinara. Četvrto mesto na listi privrednih društava prema visini
negativnih rezultata (5,3 mlrd. dinara), koji su čak četvorostruko veći od prošlogodišnjih,
pripada HIP PETROHEMIJI AD PANČEVO, a to mesto ovo društvo zauzima i među
privrednim društvima sa najvećim ukupnim gubitkom (76,7 mlrd. dinara).
Visokopozicionirano (peto mesto) među najvećim gubitašima je srednje privredno
društvo MERKUR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD, čiji neto gubitak iznosi 4,4
mlrd. dinara i pet puta je
veći u poređenju sa prethodnom godinom.

Na listi sto privrednih društava sa
najvećim ukupnim gubitkom, i u 2016. godini prvo mesto zauzima JP SRBIJAGAS
NOVI SAD, sa iskazanih 130,7 mlrd. dinara gubitka, s tim da je on manji za 13,0% u poređenju sa
prethodnom godinom, a preko polovine tog gubitka (66,2 mlrd. dinara) čini gubitak
iznad visine kapitala. To javno preduzeće drugu godinu zaredom posluje
pozitivno, a njegov neto dobitak (2,2 mlrd. dinara) smanjen je za 26,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Visok iznos gubitka (122,7 mlrd. dinara) iskazalo je i napred pomenuto
JP EPS BEOGRAD, koje je zadržao prošlogodišnje drugo mesto prema visini ukupnog
gubitka, dok je trećeplasirano društvo, INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD, kumuliralo 86,3 mlrd. dinara gubitka, koji je
za 6,9% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Značajan iznos ukupnog gubitka (65,7
mlrd. dinara) beleži i
privredno društvo VIP MOBILE DOO BEOGRAD
(peto mesto na listi), a on je za 8,1% veći u poređenju sa prethodnom godinom.
Pri tome je ta telekomunikaciona kompanija i u 2016. godini nastavila sa
negativnim poslovanjem, a iskazani neto gubitak od 3,0 mlrd. dinara, 2,8 puta je veći od prošlogodišnjeg.
 
Saopštenje i prezentacija STO NAJ… privrednih društava u Republici Srbiji u
2016. godini objavljeni su u odeljku Finansijski izveštaji – Makroekonomska
saopštenja
.