Министарка грађевинарста и потпредседница владе Зорана Михајловић представиће сутра посланицима у Скупштини Србије укупно 20 закона из области грађевинарства и саобраћаја, као и спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Пред посланицима ће се, између осталих, наћи закони који ће омогућити градњу станова за припаднике полиције, војске и служби безбедности, закона који ће умногоме олакшати упис имовине у катастар, закона којим се максимална брзина на ауто-путу са 120 повећава на 130 км на сат.

Потпредседница Михајловић представиће посланицима и три закона која је Влада Србије усвојила из области спречавања прања новца, ширења оружја за масовно уништење и финансирања терористичких организација. Ови закони су проистекли из обавезе Србије према усвојеним конвецијама Уједињених нација.

Међу овим законима су и потврде међународних конвенција и споразуми са Молдавијом, БиХ, Мароком и Тунисом о међународном саобраћају.

Ово су неке од новина које доносе ови закони:

1. Предлог закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности

– Одређују се услови за будуће купце станова, припаднике служби безбедности.

– Прописано је да продајна цена ових станова неће бити већа од 500 евра по квадрату, као и начин на који ће станови бити продавани.

– За градњу првих 1.578 станова у Београду, Нишу, Новом Саду, Краљеву, Врању и Крагујевцу биће издвојено 64,355 милиона евра.

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

– Максимална брзина на ауто-путевима у Србији биће повећана са 120 на 130 км на сат, колико је у великом броју земаља ЕУ и у региону.

– Уводе се нове и строже казне за прекршиоце овог закона, као што је обавезна новчана казна за насилничку вожњу.

3. Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

– Најзначајнија новина је да убудуће грађани и привреда неће морати да обилазе неколико шалтера и институција да би уписали имовину у катастар, већ ће све то радити на једном месту – код нотара.

– Нотари ће имати изводе из катастра непокретности, они ће закључивати уговоре, уместо грађана ће прослеђивати катастру имовину на упис, као и општинској администрацији и Пореској управи.

4. Предлог закона о путевима

– Уређује се својина над јавним путевима и њихова евиденција у јавним књигама, што је важно за несметано извођење радова на одржавању и рехабилитацији. Биће прецизирано ко је тачно надлежан за одржавање којих путева у Србији, Војводини и некатегорисаних путева.

– Допринеће већој безбедности у саобраћају, укључујући посебну процедуру за тунеле дуже од 500 метара.

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају

– Усклађивање са Законом о инспекцијском надзору, што ће допринети ефикаснијој борби против сиве економије и заштитити превознике који законито послују, посебно мала и средња предузећа.

– Циљ да се половина прихода који су данас у “сивој зони”, а који су процењени на 100 милиона евра, врате у легалне токове и тиме увећава приход буџета.

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају

– Прецизније регулисање издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и услова за измену редова вожњи.

– Веће казне за прекршиоце и јасна овлашћења инспекција у циљу контроле иностраних превозника.

7. Предлог закона о железници

– Важна новина је да ће убудуће оштећење и крађа железничке инфраструктуре која представља ризик по безбедност саобраћаја бити санкционисане као кривично дело.

– Додатно усклађивање са европском регулативом, посебно у вези са функционисањем тржишта железничких услуга.

8. Предлог закона о безбедности у железничком саобраћају

– Циљ додатно повећање безбедности железничког саобраћаја, смањења броја незгода и већа конкурентност.

– Редовна провера стручне оспособљености железничких радника спроводиће се на две године уместо на четири као до сада и прецизније се уређује ко може да оспособљава железничке раднике.

9. Предлог закона о интероперабилности железничког Система

– Увођење интероперабилности омогућава да се возови из Србије и кроз Србију несметано крећу по целој Европи, без задржавања на границама због замене локомотива и возног особља.

– Смањење задржавања возила на граничним прелазима повећаће конкурентност железничког саобраћаја, посебно у делу превоза терета.

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

– Прописује се рок од шест година да све нелегалне шљункаре (њих 150) буду премештене на званична лучка подручја на Сави, Дунаву и Тиси. – Очекивани ефетки овог закона су да приходи по основу лучких такси и лучких накнада за претовар шљунка и песка износе око 2,2 милиона евра годиншње.

– Смањују се трошкови за бродарске компаније и усклађују се с директивама ЕУ.

11. Предлог закона о Централној евиденцији стварних власника

– Уводи се Централна евиденција стварних власника правних лица у Србији.

– Као “стварни власник” биће регистована сва физичка лица која на било који начин имају 25 одсто или више власништва у некој фирми, која истински имају преовлађујући утицај на вођење послова или која обезбеђују новац за пословање фирми.

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

– Изненама се уводи обавеза да оснивачи, власници и они који воде послове закупа и промета некретнина нису осуђивани, између осталог и за мито, превару и кривична дела тероризма и организованог криминала, прање новца и финансирање тероризма и терористичких аката.

13. Предлог закона о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма

– У закон се уводе сакнције за ширење оружја за масовно уништење.

– Санкције по овом закону неће се односити само на појединце, већ и на чланове породица лица која се баве финансирањем тероризма и ширењем оружја за масовно уништење.

 

Извор: сајт Блиц-а