Ministarka građevinarsta i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović predstaviće sutra poslanicima u Skupštini Srbije ukupno 20 zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Pred poslanicima će se, između ostalih, naći zakoni koji će omogućiti gradnju stanova za pripadnike policije, vojske i službi bezbednosti, zakona koji će umnogome olakšati upis imovine u katastar, zakona kojim se maksimalna brzina na auto-putu sa 120 povećava na 130 km na sat.

Potpredsednica Mihajlović predstaviće poslanicima i tri zakona koja je Vlada Srbije usvojila iz oblasti sprečavanja pranja novca, širenja oružja za masovno uništenje i finansiranja terorističkih organizacija. Ovi zakoni su proistekli iz obaveze Srbije prema usvojenim konvecijama Ujedinjenih nacija.

Među ovim zakonima su i potvrde međunarodnih konvencija i sporazumi sa Moldavijom, BiH, Marokom i Tunisom o međunarodnom saobraćaju.

Ovo su neke od novina koje donose ovi zakoni:

1. Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

– Određuju se uslovi za buduće kupce stanova, pripadnike službi bezbednosti.

– Propisano je da prodajna cena ovih stanova neće biti veća od 500 evra po kvadratu, kao i način na koji će stanovi biti prodavani.

– Za gradnju prvih 1.578 stanova u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kraljevu, Vranju i Kragujevcu biće izdvojeno 64,355 miliona evra.

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

– Maksimalna brzina na auto-putevima u Srbiji biće povećana sa 120 na 130 km na sat, koliko je u velikom broju zemalja EU i u regionu.

– Uvode se nove i strože kazne za prekršioce ovog zakona, kao što je obavezna novčana kazna za nasilničku vožnju.

3. Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

– Najznačajnija novina je da ubuduće građani i privreda neće morati da obilaze nekoliko šaltera i institucija da bi upisali imovinu u katastar, već će sve to raditi na jednom mestu – kod notara.

– Notari će imati izvode iz katastra nepokretnosti, oni će zaključivati ugovore, umesto građana će prosleđivati katastru imovinu na upis, kao i opštinskoj administraciji i Poreskoj upravi.

4. Predlog zakona o putevima

– Uređuje se svojina nad javnim putevima i njihova evidencija u javnim knjigama, što je važno za nesmetano izvođenje radova na održavanju i rehabilitaciji. Biće precizirano ko je tačno nadležan za održavanje kojih puteva u Srbiji, Vojvodini i nekategorisanih puteva.

– Doprineće većoj bezbednosti u saobraćaju, uključujući posebnu proceduru za tunele duže od 500 metara.

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

– Usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.

– Cilj da se polovina prihoda koji su danas u “sivoj zoni”, a koji su procenjeni na 100 miliona evra, vrate u legalne tokove i time uvećava prihod budžeta.

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

– Preciznije regulisanje izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i uslova za izmenu redova vožnji.

– Veće kazne za prekršioce i jasna ovlašćenja inspekcija u cilju kontrole inostranih prevoznika.

7. Predlog zakona o železnici

– Važna novina je da će ubuduće oštećenje i krađa železničke infrastrukture koja predstavlja rizik po bezbednost saobraćaja biti sankcionisane kao krivično delo.

– Dodatno usklađivanje sa evropskom regulativom, posebno u vezi sa funkcionisanjem tržišta železničkih usluga.

8. Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju

– Cilj dodatno povećanje bezbednosti železničkog saobraćaja, smanjenja broja nezgoda i veća konkurentnost.

– Redovna provera stručne osposobljenosti železničkih radnika sprovodiće se na dve godine umesto na četiri kao do sada i preciznije se uređuje ko može da osposobljava železničke radnike.

9. Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog Sistema

– Uvođenje interoperabilnosti omogućava da se vozovi iz Srbije i kroz Srbiju nesmetano kreću po celoj Evropi, bez zadržavanja na granicama zbog zamene lokomotiva i voznog osoblja.

– Smanjenje zadržavanja vozila na graničnim prelazima povećaće konkurentnost železničkog saobraćaja, posebno u delu prevoza tereta.

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

– Propisuje se rok od šest godina da sve nelegalne šljunkare (njih 150) budu premeštene na zvanična lučka područja na Savi, Dunavu i Tisi. – Očekivani efetki ovog zakona su da prihodi po osnovu lučkih taksi i lučkih naknada za pretovar šljunka i peska iznose oko 2,2 miliona evra godinšnje.

– Smanjuju se troškovi za brodarske kompanije i usklađuju se s direktivama EU.

11. Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

– Uvodi se Centralna evidencija stvarnih vlasnika pravnih lica u Srbiji.

– Kao “stvarni vlasnik” biće registovana sva fizička lica koja na bilo koji način imaju 25 odsto ili više vlasništva u nekoj firmi, koja istinski imaju preovlađujući uticaj na vođenje poslova ili koja obezbeđuju novac za poslovanje firmi.

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

– Iznenama se uvodi obaveza da osnivači, vlasnici i oni koji vode poslove zakupa i prometa nekretnina nisu osuđivani, između ostalog i za mito, prevaru i krivična dela terorizma i organizovanog kriminala, pranje novca i finansiranje terorizma i terorističkih akata.

13. Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

– U zakon se uvode sakncije za širenje oružja za masovno uništenje.

– Sankcije po ovom zakonu neće se odnositi samo na pojedince, već i na članove porodica lica koja se bave finansiranjem terorizma i širenjem oružja za masovno uništenje.

 

Izvor: sajt Blic-a