Sindikati vojske, zdravstva, pravosuđa i prosvete Srbije najavili su da će se obratiti Odeljenju Evropske socijalne povelje Saveta Evrope, da bi ih upoznali sa odlukom Vrhovnog kasacionog suda (VKS) da topli obrok i regres budu sastavni deo minimalnih zarada u javnom sektoru, a ne posebne naknade kako je to propisano zakonom.

Predstavnici tih sindikata rekli su novinarima u prostorijama Vojnog sindikata Srbije u Beogradu da će zajednički pokušati da izvrše institucionalni pritisak, ocenjujući da je tom odlukom izvršena “diskriminacija zaposlenih” u tim oblastima javnog sektora.

Predsednik Nezavisnog sindikata prosvete Vojvodine, Dušan Kokot, objasnio je da je VKS dve godine ranije imao jasan stav da u minimalnoj zaradi ne može da bude sadržan nikakav dodatak, već da on mora biti posebna nadoknada, ali da je taj stav promenio ove godine, prenosi Beta.

“Ljudi su bili prisiljeni da pokrenu tužbe na osnovu te odluke VKS, a sada će, umesto da dobiju svoj novac, morati da plate sudske troškove i troškove pravobranilaštva”, naglasio je Kokot.

On je ocenio i da je odlukom VKS iz aprila ove godine “otvorena pandorina kutija”, koja u budućnosti neće sprečiti poslodavce da zaposlenima ukinu i druga prava.

“Ne može u nečemu što je minimalno biti nešto što je dodato. To razum ne dozvoljava. VKS je pogazio svoju presudu, Ustav Srbije i Međunarodnu konvenciju koju je ova država ratifikovala”, istakao je Kokot.

Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Slađanka Milošević, rekla je da se diskriminacija vidi u tome što zaposleni u javnim preduzećima dobijaju topli obrok i regres, iako, po njenim rečima, neka od njih posluju sa gubitkom.

“Mi još nismo čuli da je država uvela minimalne zarade u nekom preduzeću koje posluje sa gubitkom”, istakla je ona.

Naglasila je i da je neprihvatljivo da ministarstvo kaže da nema novca u budžetu za topli obrok i za regres, a da pritom izdvaja 33 milijarde dinara na godišnjem nivou za prinudnu naplatu, odnosno kazne i penale.

Po njenim rečima, ministar finansija Siniša Mali je jednom prilikom rekao da bi godišnje za topli obrok i regres u javnom sektoru bilo potrebno 23 milijarde dinara. “Ako ima novca za razne penale, onda mora imati i za zakonske obaveze. Ako ministar ne može da obezbedi novac za ono što su zakonska prava, onda neka se skloni i neka dođe neko ko može”, ukazala je Milošević.

Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta, Rade Panić, izjavio je o prvoj odluci VKS da je “neko očigledno prvo presudio po zakonu, a da nije pitao političare koliko će to da košta”.

Istakao je da je novom odlukom obuhvaćeno između 400.000 i 450.000 zaposlenih u javnom sektoru koji neće imati pravo na naknadu za topli obrok i regres, a da se odluka VKS pravda time da “nema para u budžetu”.

Predsednik Vojnog sindikata Srbije, Novica Antić, rekao je da ni zaposleni u Vojsci ne ostvaruju ta prava, ali da ne ostvaruju prava ni za naknade za prevoz, kao i da su jedini u javnom sektoru koji nemaju kolektivni ugovor.

Antić je najavio zajedničku borbu sindikata. “Ovo što smo danas počeli, pokušaj je da okupimo sindikate i napravimo širi front i po potrebi izvedemo ljude na ulice”, ukazao je on.

Izvor: sajt Biznis
Naslov: Redakcija