Komentarišući stav komisije Međunarodne organizacije rada da Hrvatska nije dužna da penzionerima pretežno srpske nacionalnosti isplati penzije za period od početka rata do 1998. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, je rekao da to nije presuda, već je Međunarodna organizacija rada odgovorila na zahtev sindikata penzionera da odgovori na pitanje da li država Hrvatska krši ili ne krši konvencije MOR-a zato što ne isplaćuje penzije Srbima iz Hrvatske za period trajanja građanskog rata na teritoriji Hrvatske.

„Međunarodna organizacija rada je samo rekla da Hrvatska time ne krši konvencije MOR-a, a nije se izjašnjavala da li proterani Srbi iz Hrvatske i svi koji su u to vreme ostvarivali staž imaju pravo na penziju ili ne. To nije posao Međunarodne organizacije rada i ona ne može da se izjasni o tome. Ovo može biti nešto što će Vlada Republike Hrvatske koristiti kako u Strazburu, tako i pred drugim forumima gde se mi obraćamo za pravo Srba iz Hrvatske da dobiju odgovarajuću penziju, ali nije nikakva presuda već samo mišljenje.“
Ministar Vulin je podsetio da Vlada Republike Srbije i on kao ministar rada već godinama uporno insistiraju na razgovorima i traže promenu odgovarajućih sporazuma između Srbije i Hrvatske.
„Nije moguće da ste radili neko vreme, da imate radni staž, a da vam se on ne priznaje i da ne dobijate nadoknadu. Mi ćemo nastaviti da se borimo za naše penzionere i njihova prava, ali odluka MOR-a nije nikakva presuda i ne znači suštinski ništa.“

Izvor: /www.minrzs.gov.rs