ING-PRO rokovnici

Publikacije su prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, u modernoj boji, visokog kvaliteta dvobojne štampe i izrade.

Formati rokovnika:
Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm, (veći)
Advokatski rokovnik A5 – 13,5 cm x 21 cm (manji)

Rokovnici se za svaku godinu izrađuju u različitim bojama.

 

 

Rokovnici sadrže:

 • Mesečni sistem,
 • Sedmični sistem (s državnim praznicima),
 • Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije,
 • Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu,
 • Dodatne priloge: Važni datumi, Pravoslavni kalendar, Važni telefoni, Ambasade, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Beleške.
 • Rokovnici izlaze na povećanom broju strana jer sadrže produženi sedmični sistem zaključno sa martom naredne godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

S obzirom na to da CD već duže vreme zamenjuju fleš-diskovi i da se računari i laptopovi više ne prodaju sa CD čitačima, kao i da se najveći broj podataka već nalazi na internetu, koji omogućuje mnogo lakši i brži rad, odlučili smo da, umesto dosadašnjeg pratećeg dodatka na CD-u, koji je bio sastavni deo Sudsko-advokatskog i Advokatskog rokovnika, otvorimo novu internet stranicu pod nazivom „Sudsko-advokatski adresar (imenik)”, koja se nalazi u okviru dela Izdanja i usluge” na sajtu www.propisi.net.

Ova internet stranica sadrži:
 • adresare sudova, javnih tužilaštava, centara za socijalni rad, Državnog pravobranilaštva, ministarstva, policijskih uprava i stanica, kao i pregled jedinica lokalne samopurave,
 • Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova,
 • Adresar izvršitelja,
 • Adresar sudskih veštaka,
 • Adresar javnih beležnika,
 • Adresar sudskih prevodilaca i tumača,
 • Adresar stečajnih upravnika,
 • Adresar advokata po advokatskim komorama
 • besplatan pristup prečišćenim tekstovima propisa Republike Srbije

Do ove stranice možete doći i skeniranjem sledećeg QR koda (očitavanje se vrši putem odgovarajuće aplikacije za skeniranje QR koda na mobilnom telefonu):

Navedena internet stranica je besplatna, tj. dostupna svim posetiocima sajta. Pozivamo vas da posetite datu stranicu i na brži i jednostavniji način nego do sada dođete do potrebnih podataka.

CENE ROKOVNIKA:                                                                                                  

naziv izdanja

jedinična cenaPDV 10%ukupna cena /kom.
Sudsko-advokatski rokovnik 2022.
Format B5 (24 cm h 17,5 cm)
Advokatski rokovnik 2022.        Format A5  (21 cm h 13,5 cm)

 

POŠTANSKI TROŠKOVI DOSTAVE, LIČNO PREUZIMANJE:

Do pet kupljenih rokovnika, troškove brze pošte plaća naručilac i to po sledećim cenama:

Količina rokovnika – komadaAdvokatski
rokovnik
Sudsko-advokatski
rokovnik
1290,00 din.350,00  din.
2350,00  din.410,00  din.
3410,00  din.410,00  din.
4410,00  din.530,00  din.

Preko pet kupljenih rokovnika, troškove brze pošte snosi ING-PRO d.o.o.

Narudžbinu za rokovnike možete izvršiti elektronskim putem, odnosno preko forme – Pretplata

Plaćanje:
Rok za plaćanje je 15 dana od dana isporuke, odnosno od dana izdavanja računa.

Posebni uslovi plaćanja (odloženo plaćanje, plaćanje na rate) mogući su uz obostrani dogovor koji bi se precizirao prilikom potpisivanja narudžbenice.

Sudsko-advokatski rokovnik može se kupiti bez poštanskih troškova ili za gotov novac, u knjižari “Knjigolovka plus“, Njegoševa 19a, Beograd.