Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju kojim se dozvoljava da poslodavci mogu da iznajmljuju sve svoje radnike preko agencije ukoliko su ti radnici u agenciji zaposleni na neodređeno vreme.

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, koji će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije, predviđa da radnici mogu preko agencije za privremeno zapošljavanje da budu iznajmljeni poslodavcu pod uslovom da sa agencijom zaključe ugovor na određeno ili neodređeno vreme.

Ipak, za razliku od Nacrta zakona o agencijskom zapošljavanju koje Ministarstvo za rad objavilo prošle godine, sadašnji predlog zakona dozvoljava da poslodavac sve svoje radnike iznajmljuje preko agencije, putem takozvanog „lizinga“.

U sadašnjem predlogu se navodi da „broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može da bude veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca“. Međutim, ovo se ne odnosi na agencijske radnike koji imaju zaključen ugovor na neodređeno vreme sa agencijom, što znači da poslodavci nemaju nikakvo ograničenje u angažovanju radnika preko agencije dok god ti radnici imaju ugovor „za stalno“ u agenciji.

Upravo to je bio jedan od razloga zašto se sindikati nisu usaglasili sa ovim Predlogom zakona i zašto ga nisu podržali, kaže predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković za „Blic Biznis“.

„To je bila granična tačka zbog čega nije bilo dogovora – pod uslovom da je neko stalno zaposlen u agenciji, poslodavac može svih 100 odsto radnika da primi po tom osnovu. Nema nikakvog ograničenja da li su to javne službe ili kompletan privatni sektor. Time se pre svega izlazi u susret interesima korporativnog kapitala jer ne mora ‘da se bakće’ sa prijemom ljudi već ih samo uzme u povoljnim uslovima i kada mu ne trebaju vrati ih agenciji“, objašnjava Stojiljković.

A kako dodaje, tu postoji i „velika mogućnost za korupciju“. Odluku da zakonom ne ograniči broj radnika koji se angažuje preko agencije predlagač zakona (Ministarstvo za rad) objašnjava time što radnici zaposleni u agenciji „za stalno uživaju svu zaštitu i imaju pravo na naknadu zarade između dva ustupanja kao i pravo na otpremninu u slučaju viška, kada Agencija ne može da im obezbedi posao kod drugog poslodavca korisnika“.

Međutim, u samom zakonu agencije putem kojih se radnici iznajmljuju poslodavcima nazivaju se agencije za privremeno zapošljavanje koje zasnivaju radni odnos sa zaposlenim „radi njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku“. Nameće se pitanje kakvu sigurnost radniku garantuje ugovor o radu „za stalno“ u agenciji za privremeno zapošljavanje.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija