Predložene izmene Zakona o planiranju i izgradnji, koji je ušao skupštinsku proceduru, mogle bi da na mala vrata otvore mogućnost izgradnje malih hidroelektrana i na područjima koja za to nisu predviđena planskim dokumentima.

Da su ovakve strepnje realne, misle i pojedini dobri poznavaoci problematike MHE u našoj zemlji, dok, s druge strane, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture to kategorički negiraju i ističu da je cilj izmene zakona sasvim drugi i da se predložena izmena uopšte ne tiče malih hidoelektrana.

Predložene izmene Zakona o planiranju i izgradnji, koji je ušao skupštinsku proceduru, mogle bi da na mala vrata otvore mogućnost izgradnje malih hidroelektrana i na područjima koja za to nisu predviđena planskim dokumentima.

Da su ovakve strepnje realne, misle i pojedini dobri poznavaoci problematike MHE u našoj zemlji, dok, s druge strane, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture to kategorički negiraju i ističu da je cilj izmene zakona sasvim drugi i da se predložena izmena uopšte ne tiče malih hidoelektrana.

Kada se, dakle, iza reči „turista“, doda zapeta i ubace predložene reči, dolazi se do suštine da će urbanistički projekat, za područje koje nije u obuhvatu planskog dokumenta, moći da dobiju „objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora“. Kako se ne precizira tačno koji su to objekti OIE, sasvim osnovano se može posumnjati da bi ovo mogao biti način da se na mala vrata obezbede potrebna urbanistička dokumenta, pored ostalih objekata OIE, i za male hidroelektrane i tamo gde ih nema u planovima.

Da su takve slutnje realne, smatra i dekan Šumarskog fakulteta prof. dr Ratko Ristić, jedan od dobrih poznavalaca MHE problematike.

– Ovakva zakonska rešenja na jedan opskuran i zakulisan način praktično zaobilazeći važeće planske dokumente i učešće javnosti, omogućavaju izgradnju objekata koji već toliko iritiraju javnost, kao što su male hidroelektrane. Na mala vrata se otvara mogućnost izrade urbanističkog projekta za male hidroelektrane, uz negiranje planskih dokumenata. Smatram da bez jedne otvorene javne rasprave u kojoj bi učestvovao i vladin i nevladin sektor i udruženja građana, to nikako ne bi trebalo da dođe na dnevni red Skupštine, a ako se ustanovi da postoji pokušaj manipulacije to nikako ne bi smelo da se usvoji, rekao je prof. dr Ristić za „Blic“.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pak sve to negiraju i pojašnjavaju da su motivi izmene ove tačke zakona sasvim drugačiji, da se ne odnose na izgradnju MHE i da se tiču „održivog upravljanja otpadom u poljoprivrednoj proizvodnji“.

– Ova izmena je predložena kako bi se precizirale odredbe zakona u pogledu mogućnosti korišćenja energetskih potencijala poljoprivrednih gazdinstava, odnosno da se omogući efikasno održivo korišćenje biomase i drugog otpada koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji. Na ovaj način se podstiče energetska efikasnost, podstiče se održivo upravljanje otpadom i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu u poljoprivrednoj proizvodnji, ističu u MGSI.

Na pitanje „Blica“ da li će izmena ovog člana značiti da je moguće uraditi urbanistički projekat male hidroelektrane, iako nije predviđena prostornim planom ili nekom drugim planskim dokumentom, ukoliko se radi o objektu koji je „u funkciji obavljanja delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, odnosno delatnosti seoskog turističkog domaćinstva, nautičkog turizma ili lovnog turizma“, u MGSI odgovaraju:

– Izgradnja malih hidroelektrana je predmet planskih dokumenata u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, s tim da je ovim zakonom propisano da se planski dokumenti sprovode urbanističko-tehničkim dokumentima, odnosno urbanističkim projektom. Drugim rečima, izgradnju malih hidroelektrana je prethodno potrebno planskim dokumentom definisati.

Potrebno precizno definisanje

Da bi se izbegle nedoumice i mogućnost pogrešnog tumačenja, izmene pomenutog člana bi trebalo precizno i detaljno definisati u smislu na koje se tačno objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije misli, odnosno nedvosmisleno navesti da se izmena odnosi na objekte u kojima se energija proizvodi iz biomase. Ovako kako je navedena izmena, može se odnositi na sve objekte OIE.

Izvor: sajt Blic-a, Branko Janačković
Naslov: Redakcija