Za učenike koji žele da pohađaju škole uključene u dualno obrazovanje, prijemni ispiti biće organizovan ranije, odnosno u isto vreme kada i ispiti za talentovanu decu. Ovo podrazumeva jedna od izmena Zakona o dualnom obrazovanju, koji se nalazi na dnevnom redu Skupštine Srbije.

– Đaci će imati priliku da se u predroku opredele i pokažu šta žele – rekla je Gabrijela Grujić Garić, pomoćnik ministra prosvete zadužena za dualno i preduzetničko obrazovanje.

U Ministarstvu kažu da će prijavljivanje učenika za dualne obrazovne profile pre obavljenog završnog ispita doprineti promociji dualnog obrazovanja, po kome đaci mogu da steknu veća praktična znanja jer uče i u kompanijama.

U Ministarstvu prosvete kažu da se zakon menja i zbog definisanja razlike između praktične nastave i profesionalne prakse.

– Razlika se ogleda kako u fondu sati praktične nastave i učenja kroz rad, tako i u načinu realizacije i saradnje sa kompanijama. Praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruju se u školi, kod poslodavca ili kombinovano, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, a u obimu do 25 odsto. Učenje kroz rad odvija se samo kod poslodavca, od 20 do 80 odsto od fonda časova stručnih predmeta – pojašnjavaju u Ministarstvu.

Izmenama ovog propisa, u dualno obarazovanje uključeni su i državni organi – Ministarstvo odbrane i MUP. Predviđena je i veća bezbednost učenika.

– Izmene i dopune takođe omogućavaju učeniku da, ukoliko je onemogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, svoje školovanje može da nastavi u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno škola obezbeđuje uslove da učenik završi srednju školu.

Izmenama zakona zabranjeno je učenje kroz rad u periodu od 22 do šest časova.

U KOMPANIJAMA 7.000 ĐAKA

PREMA podacima Ministarstva prosvete, ove školske godine 72 srednje stručne škole realizuju 35 dualnih profila. Blizu 2.600 učenika upisalo je prvi razred po dualnom modelu, a ukupno je na ovom sistemu školovanja 7.000 učenika u 104 škole. Do sada je oko 400 kompanija akreditovano za izvođenje nastave ili je u postupku akreditacije sa 953 licencirana instruktora.

 

Izvor: sajt Novosti, Lj. Begenišić
Naslov: Redakcija